מי שתרמו איבר להשתלה אצל אדם אחר זכאים להחזר כספי על טיפולים פסיכולוגיים
ההחזר ניתן עבור עד 5 טיפולים שהתקיימו במהלך 48 החודשים שאחרי מועד תרומת האיבר
ההחזר יהיה בסכום של עד 467 ₪ לטיפול (נכון ל-2023)
ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום בפועל עבור הטיפול
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

מי שתרמו איבר לצורך השתלה אצל אדם אחר זכאים להחזר כספי על טיפולים פסיכולוגיים שקיבלו אצל פסיכולוגים מורשים.

 • סכום ההחזר המירבי הוא 467 ₪ לטיפול (נכון לינואר 2023).
 • ניתן לקבל החזר עבור עד 5 טיפולים שהתקיימו במהלך 48 חודשים (4 שנים) החל מהחודש שאחרי מועד תרומת האיבר.
דוגמה
אם תרומת האיבר מבוצעת ב-18.03.2023, 48 החודשים ייספרו לכל המאוחר החל מ-30.04.2023 ויסתיימו עד 29.04.2027. לא תהיה אפשרות להחזר על טיפולים שיינתנו אחרי אפריל 2027.

|חתימה=נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:20, 3 באפריל 2023 (IDT)}}

מי זכאי?

 • מי שתרמו איבר לצורך השתלתו באדם אחר שהוא תושב ישראל וקיבלו תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את ההחזר בתנאי שלא עברו עדיין 12 חודשים ממועד התשלום בפועל (אם עברו 12 חודשים ממועד התשלום אין אפשרות לקבל החזר).
 • לקבלת ההחזר יש למלא את הפרטים בטופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות ולחתום עליו.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק האישי של מגישי הבקשה בלבד ולצרף צ'ק שסומן כמבוטל או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורמים, שמעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בדרכים הבאות:
  • למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 6744253.
  • לשלוח בדוא"ל לכתובת .
 • ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הזכאים בתוך 60 ימים מהמועד שבו הגישו את כל המסמכים הרלוונטיים.
שימו לב
בקבלות יפורטו תאריכי הטיפולים והן יהיו חתומות על-ידי הפסיכולוגים, כולל מספר הרישיון של הפסיכולוגים.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י