משפחתו של מי שגויס למילואים במלחמת חרבות ברזל זכאית לקבל החזר חד פעמי על תשלום לבעלי מקצוע לצורך טיפול בתקלות בית שוטפות
ההחזר הוא חד פעמי, עד 500 ₪ למשק בית
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

משרת מילואים, בעל משפחה, שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל, זכאי להחזר חד פעמי בסכום של עד 500 ₪ עבור תשלום לבעלי מקצוע לטיפול בתקלות בית שוטפות.

מי זכאי?

 • משרת מילואים, בעל משפחה, שגויס בתקופת מלחמת חרבות ברזל בצו 8 ושירת במשך תקופה של 8 ימים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפנייה לבחור "מענה שוטף לכלכלת הבית".
 • יש לצרף לבקשה קבלות מטעם אנשי מקצוע בדבר ביצוע התיקון בטווח מועדי שירות המילואים.
שימו לב
קרן הסיוע פועלת החל מ-15.11.2023 למשך שנה, עד ל-15.11.2024

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, או אושרה באופן חלקי, ניתן להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים.
 • ניתן להגיש בקשת ערעור עד 21 ימים מיום קבלת התשובה. במקרים חריגים ובשיקול דעת יו"ר ועדת הערעור, ניתן יהיה לדון גם בערעורים שיתקבלו לאחר 21 ימים.
 • ניתן לצרף מסמכים שיכולים לתמוך ולאשר את הטענות בערעור.
 • הוועדה תשקול את הנסיבות האישיות של המערער ואת כלל המענים שניתנו לו.
 • ועדת הערעורים תתכנס בסוף השבוע השני בכל חודש (במידת הצורך ניתן לכנס את הוועדה מוקדם יותר).

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


חשוב לדעת

 • הסיוע הכספי מהקרן מהווה הכנסה חייבת במס, ומסכום גובה הפיצוי ינוכה מס במקור.
 • לא ניתן להגיש בקשת פיצוי פעמיים בשל אותו נזק, ובמקרה שיינתן פיצוי כפול בשל אותו נזק, משרת המילואים יידרש להשיב את הכסף.
 • לא יאושר "כפל פיצוי" במסגרת קרן הפיצוי של רשות המיסים.
 • משרתי מילואים שיש להם ילד מתחת לגיל 14, זכאים במהלך מלחמת חרבות ברזל למענק משפחה בסך 2,000 ₪.
 • למידע נוסף על זכויות משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ראו מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.
 • למידע על כל התשלומים למשרתי המילואים ראו תשלומים והחזרי הוצאות בגין שירות מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים