דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות של שמי שנקראו לשירות מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי
למידע על מלוא הזכויות עקב המצב המיוחד בעורף מומלץ להיכנס לפורטל המלא
ראו גם

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות של מי שנקראו לשירות מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל.

טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.

אני במילואים ויש מחסור בציוד, כמו אפודים, קסדות ומזון. למי אפשר לפנות?

 • בצה"ל פועל מוקד של אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה (אט"ל) שמטפל בנושאי לוגיסטיקה, ציוד, מזון ופערים נוספים בשטח.
 • ניתן לפנות למוקד בוואטסאפ מס' 052-6156256. המוקד פעיל בכל ימי השבוע 24 שעות.

האם השירות בצו 8 מוכר לצורך הכרה כ"משרת מילואים פעיל" וההטבות הנלוות?

 • משרתי מילואים שהשלימו את היקף ימי המילואים הנדרשים במסגרת צו 8 עד ה-31.10.2023 (20 ימי שמ"פ ב-3 שנים או 15 ימי שמ"פ במערך הלוחם, או 14 ימי שמ"פ אם לא עברו 3 שנים ממועד השחרור) יוכרו כמשרתי מילואים פעילים בנובמבר 2023, ויהיו זכאים לכל ההטבות הניתנות למשרת מילואים פעיל, החל מה-01.05.2024.
 • לרשימת ההטבות ראו אתר מילואים.
 • למידע נוסף ראו תעודת משרת מילואים פעיל

קיבלתי צו 8 וגויסתי למילואים, האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • אם העובד שירת במילואים במשך 60 יום או יותר במהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024, אסור לפטר במשך 30 יום נוספים מתום השירות ובסה"כ אסור לפטרו במשך 60 ימים מתום השירות .יחד עם זאת, במהלך ה- 30 יום הראשונים שלאחר תום השירות ניתן לפטר את העובד באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, ובמהלך התקופה שבין 31 ימים ועד 60 ימים מתום השירות ניתן לפטרו באישור ועדת הפיקוח במשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים

האם מגיע לי שכר מהמעסיק במהלך שירות המילואים?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם העובד יצטרך להגיש תביעה אישית (באופן מקוון) לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי (למשל: עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים).
 • למידע על אופן חישוב התשלום ומידע נוסף ראו:
שימו לב
עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות (27.02.2024) זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק.

האם ניתן לייחס את תגמולי המילואים שהתקבלו בשנת מס 2024 לשנת המס 2023?

 • עובדים או עצמאים שקיבלו בשנת 2024 תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי עבור שירות מילואים שביצעו בשנת 2023, רשאים לייחס את ההכנסות האלה לשנת המס 2023 או לשנת המס 2024, לפי בחירתם.
 • אם העובד או העצמאי בחרו לייחס את ההכנסה כאמור לשנת המס 2023, עליהם להגיש דוח שנתי או בקשה להחזר מס הן עבור שנת המס 2023 והן עבור שנת המס 2024.
 • בקשה לייחוס ההכנסה לשנת 2023 תעשה באמצעות טופס 116ג- בקשה לפריסה. הטופס עודכן והתווספה התייחסות לפריסת תגמולי מילואים מביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו אתר רשות המיסים.

האם המעסיק שלי צריך להפריש עבורי לפנסיה ולקרן השתלמות בזמן שאני במילואים?

 • מעסיק שמשלם שכר לעובדים בתקופת המילואים (ולאחר מכן מתחשבן עם ביטוח לאומי) צריך להמשיך ולבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד כפי שעשה לפני המילואים. את חלקו של העובד מותר לו לנכות מהשכר של העובד.
 • אם המעסיק לא משלם את השכר (למשל במקרים שבהם העובד צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולקבל את התשלום) על המעסיק לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני (כולל החלק של העובד) ומותר לו בהמשך לנכות את חלקו של העובד מהשכר שיקבל לאחר חזרתו מהמילואים.
 • אם לפני המילואים הפריש המעסיק כספים לקופת גמל או קרן השתלמות עבור העובד, עליו להמשיך ולהפריש כספים אלה גם בתקופת המילואים ולנכות את חלקו של העובד מהשכר (ואם המעסיק לא משלם שכר בתקופת המילואים, אז מותר לנכות את חלקו של העובד מהשכר שיקבל לאחר חזרתו מהמילואים).
 • למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות לעובדים במילואים

כיצד מעסיק מגיש בקשה לקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי עבור דמי המילואים ששילם לעובדיו?

 • ברגיל, עובדים היוצאים למילואים מקבלים את התגמול במשכורת השוטפת והמעסיק מקבל עבורם החזרים מהמוסד לביטוח לאומי בתום תקופת השירות.
 • בתקופת המלחמה, מעסיקים רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת החזרים באתר הביטוח הלאומי מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה, ולקבל את ההחזר עבור תשלום דמי המילואים בחודש העוקב.
 • לשם כך, יש לציין בתביעה את תאריך הסיום של החודש הנוכחי, ולהגיש תביעה נוספת בתחילת החודש הבא.
דוגמה
אם העובד שירת בחודש אוקטובר ושירותו נמשך לחודש נובמבר, יש לציין בטופס התביעה כי תאריך סיום השירות הוא 31.10.2023 ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. תקופת השירות הבאה של העובד תתחיל ב- ב 01.11.2023 ותסתיים בסיום השירות או ב-ב 30.11.2023 – המוקדם מביניהם.
 • סוג השירות שעל המעסיק לציין בטופס התביעה הוא רגיל ולא מל"ח (משק לשעת חירום).
 • כל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010).
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טופסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טופסי התביעה.
 • מעסיקים קטנים (עד 10 עובדים שעבדו בחודש ספטמבר 2023 והם משרתים במילואים) ומייצגים, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי מילואים במערכת המקוונת.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.
 • למידע נוסף ראו:

אני מתגורר ועובד בחו"ל ומשלם שם מסים. חזרתי לארץ כי קיבלתי צו 8. האם התשלום שאקבל מביטוח לאומי יהיה בגובה השכר שלי בחו"ל?

 • מי שמתגורר ועובד בחו"ל ולא מבוטח בביטוח הלאומי בארץ, זכאי לקבל פיצוי בגין הפגיעה בהכנסתו.
 • הפיצוי משולם על-ידי הביטוח הלאומי ועל-ידי קרן הסיוע למשרתי מילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באופן הבא:
  • הביטוח הלאומי משלם את סכום התגמול המינימלי - 310.52 ₪ ליום ו-9,316 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
  • קרן הסיוע תשלים את סכום התגמול לזכאים, עד לסכום התגמול המקסימלי: 1,634.33 ₪ ליום מילואים, ו- 49,030 ₪ עבור חודש מילואים (נכון לשנת 2024).
 • למידע נוסף ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

האם אוכל לקבל החזר עבור כרטיס הטיסה שרכשתי כדי להגיע לארץ?

 • כן. כל מי שרכש כרטיס טיסה כדי להגיע לארץ ולהתגייס ולמילואים (כולל תושבי חוץ שהגיעו במיוחד או תושבי ישראל שביטלו או קיצרו חופשה ורכשו כרטיס טיסה מיוחד כדי להתייצב למילואים.
 • למידע נוסף ראו בהמשך.

ואם אני סטודנט וכרגע לא עובד, וגויסתי למילואים. האם המדינה תשלם לי?

כיצד עצמאי יכול לקבל את התשלום על השירות במילואים?

 • עצמאים המשלמים בקביעות את דמי הביטוח אמורים לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך בהגשת תביעה.
 • גובה התשלום מחושב על-פי המקדמות שהם משלמים לביטוח הלאומי.
 • מי שיסיים את השירות במהלך חודש אוקטובר - יקבל תגמול מספר ימים לאחר תום השירות.
 • מי שתקופת השירות שלו תמשיך גם בחודש נובמבר - יקבל את התגמול של חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר.
 • מי שלא קיבלו את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, צריכים להגיש תביעה אישית לקבלת התגמול (ראו הבהרה בהמשך).
 • למידע על גובה התשלום ופרטים נוספים ראו:

ואם לא קיבלתי עדיין את התשלום למרות שהייתי אמור לקבל אותו?

קראו לי בצו 8 בתקופה שהחלפתי את בת הזוג בחופשת לידה וקיבלתי דמי לידה. האם אני זכאי גם לתשלום על המילואים?

 • בימי שגרה שני התשלומים נחשבים לכפל קצבאות, אך בתקופה זו הביטוח הלאומי מאפשר לקבל תשלום עבור מילואים במקביל לדמי לידה.
 • למידע נוסף על הקלות בדמי לידה בתקופה זו ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

אני אמור להשתחרר מסדיר והודיעו לי שאקבל צו 8 ואמשיך לשרת ברצף. לאיזה תשלום אני זכאי אם לא עבדתי לפני המילואים?

 • מי שלא עבדו לפני שנקראו למילואים יקבלו מהביטוח הלאומי תשלום בסכום של 310.52 ₪ ליום.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור שירות מילואים
 • מי שהשתחררו משירות קבע יקבלו תשלום לפי הכנסתו משירות הקבע למשך 90 ימים מיום השחרור ולאחר מכן תשלום בסכום של 310.52 ₪ ליום.

מלבד התשלום עבור שירות המילואים, האם אקבל תשלומים נוספים?

 • כן. משרתי המילואים בצו 8 זכאים למענקים שונים. חלקם שולמו במהלך נובמבר או דצמבר, וחלקם ישולמו במהלך 2024.
 • ניתן לבדוק במחשבון מענקי חרבות ברזל שבאתר המילואים את הזכאות למענקים השונים ולחשב את הסכום המשוער.

מענק הוצאות אישיות

מענק כלכלת הבית

 • מי שמוכר כמשרת מילואים פעיל במסגרת ימי השמ"פ הנוספים שביצע בצו 8 במלחמת חרבות ברזל, זכאי למענק כלכלת הבית.
 • מטרת המענק לסייע בתשלומי משק בית, כגון: ארנונה, חשמל וכו'.
 • סכום המענק: 1,250 ₪
 • המענק ישולם בחודש דצמבר, למי שלא קיבל את המענק הזה בחודש ספטמבר 2023.
 • המענק יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל.
 • למידע נוסף ראו מענק כלכלת הבית למשרתי מילואים פעילים
טיפ
משרתי מילואים שהשלימו את היקף ימי המילואים הנדרשים במסגרת צו 8 עד ל-31.10.2023 (20 ימי שמ"פ ב-3 שנים או 15 ימי שמ"פ במערך הלוחם, או 14 ימי שמ"פ אם לא עברו 3 שנים ממועד השחרור) יוכרו כמשרתי מילואים פעילים בנובמבר 2023, ויהיו זכאים לכל ההטבות הניתנות למשרת מילואים פעיל, החל מה-01.05.2024. לרשימת ההטבות ראו אתר מילואים.

מענק משפחה להורה לילד עד גיל 14

 • מי ששירתו 8 ימים או יותר במסגרת צו 8 בתקופת מלחמת חרבות ברזל, ויש להם ילד עד גיל 14, זכאים למענק משפחה.
 • סכום המענק: 2,000 ₪
 • סכום המענק אינו תלוי במספר הילדים (כלומר: הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 14 והורה לילד אחד מתחת לגיל 14 יקבלו את אותו מענק).
 • המענק הועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל, במהלך חודש נובמבר 2023.
 • למידע נוסף ראו מענק משפחה למי ששירתו במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל

מענק משפחה מיוחדת

מענקי סיוע ופיצוי מקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל

שימו לב
 • בהחלטת הממשלה מיום 07.01.2024 הוחלט על מענקים נוספים למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל, שהעברתם מותנית באישור תקציב המדינה.
 • לאחר שיאושר תקציב המדינה ויפורסם מידע לגבי תשלום המענקים נעדכן את המידע באתר.

אני מעסיק והרבה עובדים בעסק גויסו למילואים. האם מותר לי לדרוש מהעובדים שלא גויסו לעבוד בשעות נוספות?

 • בעיקרון, מותר למעסיקים להעסיק עובדים בשעות נוספות עד למכסה מסוימת (לא יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע; לא יותר מ-12 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות; בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות). למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל מותר למי שמעסיקים 20 עובדים או פחות וכן למי ש-20% מהעובדים (או 20% מהעובדים במשמרת מסוימת) נעדרו מהעבודה, להעסיק עובדים במספר שעות נוספות גבוה ממספר השעות הנוספות המותר במהלך ימי שגרה. זאת בתנאי שההיעדרות אינה תלויה במעסיק (למשל: מילואים, מחלה וכו').
 • בנוסף נקבעו הסדרים מיוחדים למעסיקים בתחומי התחבורה ובתחומי השמירה והאבטחה, המאפשרים העסקת עובדים במספר שעות נוספות גבוה מהרגיל בתקופת המלחמה.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובדים בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל

עקב שירות המילואים לא יכולתי לנצל את ימי החופשה שצברתי בשנת 2023. האם אני רשאי לנצל את ימי החופשה האלה בעתיד?

 • עובד שלא יכל לנצל את מלוא ימי החופשה שלו במהלך השנה, רשאי לנצל את יתרת ימי החופשה העומדים לרשותו בשתי השנים הבאות, אף ללא הסכמת המעסיק (בדר"כ נדרשת הסכמת המעסיק).
 • הזכאות חלה אם בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 נעדר העובד מהעבודה לפחות 5 ימים רצופים בשל שירות מילואים או שהעובד נעדר מעבודתו (או לא ביצע אותה) בשל הצורך להשגיח על ילדו (ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21) עקב גיוס או שירות בצה"ל של בן הזוג או של ההורה האחר של הילד.
דוגמה
 • עובד צבר 14 ימי חופשה במהלך שנת 2023.
 • העובד שירת במילואים בין 07.10.2023 - 31.12.2023 וניצל במהלך השנה רק 4 ימי חופשה.
 • 10 ימי החופשה שלא נוצלו, לא יימחקו ממכסת ימי החופשה הצבורה והעובד יהיה רשאי לנצל אותם במהלך השנים 2024 ו-2025.
 • למידע נוסף ראו צבירת ימי חופשה לעובדים שלא יכלו לנצל את ימי החופשה עקב מלחמת חרבות ברזל.
 • בגלל המילואים לא הספקתי לשלם את הארנונה המים והחשמל. מה אני יכול לעשות?

  אני מתקשה בהחזרי המשכנתא. מה אוכל לעשות?

  • משרתי מילואים זכאים לדחייה של 3 חודשים בתשלומי המשכנתא ללא תוספת ריבית על הדחייה.
  • ההטבה ניתנת רק אם מדובר בדירה הראשונה של מבקשי הדחייה או שמדובר במשפרי דיור.
  • החל מ-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.01.2024.
  • החל מ-01.04.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסף הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
  • חלק מהבנקים מעניקים הקלות נוספות בתשלומי המשכנתא, ומומלץ לבדוק מול הבנק שבו מתנהל החשבון.
  • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל
  • בנוסף, מי ששירתו במילואים בין 07.10.2023 ל-31.12.2023 ובני זוגם יכולים לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, גם אם זו לא דירתם היחידה וגם אם הם לא משפרי דיור.

  האם אוכל לדחות החזרים של הלוואות אחרות שלקחתי מהבנק או מחברות אשראי?

  • משרתי מילואים רשאים לדחות ב-3 חודשים החזרי הלוואות שנטלו מהבנקים או מחברות האשראי.
  • דחיית החזרי הלוואות למשקי בית תתאפשר להלוואות עד 100,000 ₪ (הלוואות בסכומים גבוהים יותר לא ניתן לדחות). בעלי עסקים יכולים לקבל דחייה בהחזרי הלוואות בסכומים גבוהים יותר. (כפי שמפורט בהמשך).
  • הלקוחות לא יחויבו בריבית על 3 החודשים הללו. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
  • החל מה-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום ההחזר:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
  • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום החזרי הלוואות מהבנקים:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
  טיפ
  חלק מהבנקים מאפשרים דחייה ארוכה יותר של ההחזרים ומעניקים הטבות אשראי נוספות. מומלץ להתקשר לסניף הבנק על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם.

  חשבון העו"ש שלי ביתרת חובה. האם יש הקלות בגביית הריבית על האוברדראפט?

  • חיילי מילואים בעלי עסק, שחשבון העו"ש העסקי שלהם נמצא ביתרת חובה, זכאים לפטור מריבית על יתרת החובה בחשבון העסקי, עד לסכום של 30,000 ₪, למשך 3 חודשים.
   • ההטבה תינתן לעסקים עם מחזור פעילות של עד 5,000,000 ₪, שהחשבון שלהם היה ביתרת חובה לפני ה-17.12.2023, ובתנאי שיתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת על-ידי הבנק.
   • הפטור יינתן למשך 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
   • החל מ-01.04.2024 ההטבה תינתן ללקוחות שחשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה ב- 03.03.2024.
  • החל מ-01.04.2024 חיילי מילואים זכאים לפטור מריבית על יתרת החובה בחשבון העו"ש הפרטי שלהם, שאינו עסקי (חשבונות עו"ש של משקי בית).
   • הפטור יחול על ריבית בגין יתרת חובה בסכום של עד 10,000 ₪, במשך 3 חודשים.
   • מעבר לסכום זה, הלקוח יחוייב בריבית, בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.
   • הפטור יינתן למשך 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
   • ההטבה תינתן למי שמתקיימים לגביו 2 התנאים הבאים:
    1. חשבון העו"ש שלו היה ביתרת חובה לפני 04.03.2024.
    2. יתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת ללקוח על-ידי הבנק.

  אני עצמאי. האם אוכל לדחות החזרים של הלוואות שלקחתי לצורך העסק?

  • הלוואות מחברות אשראי: משרתי מילואים שנטלו הלוואה עסקית מחברות אשראי בסכום של עד 300,000 ₪ יכולים לבקש דחייה בהחזר ההלוואות.
  • הלוואות מהבנקים: בעלי עסקים עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ₪ לשנה, יכולים לבקש דחייה של החזרי הלוואות שנטלו מהבנק בסכום מצטבר של עד 2 מיליון ₪.
  • הדחייה של התשלומים תינתן לתקופה של 3 חודשים. ניתן להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
  • החל מה-01.01.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
  • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
  • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
  • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום החזרי הלוואות מהבנקים:
   • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
   • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
  • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל

  האם יש הקלות אחרות שאוכל לקבל מהבנק?

  האם אוכל לדחות את תשלום שכר הדירה ותשלומים אחרים (לחוגים, חדר כושר וכו')?

  • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לאחרים מכוח חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), אם מועד התשלום חל בין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
  • אם מדובר על תשלום שעליהם לשלם בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 הם רשאים לדחות אותו ב-31 ימים.
  • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
  • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל: בחוזה עבודה, בהסכם לתשלום מזונות, או כאשר הצד השני לחוזה גם משתייך לאוכלוסיות שזכאיות לדחיית המועד).
  • למידע נוסף ראו:

  האם אני יכול לדחות את תשלום המזונות לילדיי?

  • לא ניתן לדחות את מועד תשלום המזונות, בין אם המזונות נקבעו בחוזה ובין אם נקבעו בפסק דין.

  חויבתי בקנס ואני מתקשה לשלם את החוב. האם אפשר לקבל הקלה?

  בית המשפט חייב אותי למסור נכס לאדם אחר. האם אני יכול לדחות את מועד המסירה?

  אני במילואים ויש לי רכב מהעבודה. האם עלי לשלם מס הכנסה על שווי שימוש מלא ברכב?

  • בדרך כלל, מעסיק שמעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד במס הכנסה בגין השימוש ברכב לפי שווי שימוש מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.
  • במהלך מלחמת חרבות ברזל, עובדים אשר גויסו בצו 8 והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ישלמו מס הכנסה עבור שווי השימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש, שבהם הרכב היה ברשותם.
  • המעסיק יכול לוודא מול עובד שגויס בצו 8 או מול מישהו אחר מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.
  • העובד או מישהו אחר מטעמו רשאי להודיע למעסיק על החזרת הרכב או על אי העמדת הרכב לרשותו גם בדיעבד, ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.
  • למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים.

  נאלצתי לבטל חופשה לאחר שגוייסתי בצו 8. האם אוכל לקבל פיצוי על ההוצאות שנגרמו לי בעקבות זאת?

  • בשלב ראשון מומלץ לבדוק האם לפי תנאי העסקה אתם זכאים להחזר:
   • לפי חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובתנאים מסוימים נוספים. למידע נוסף לחצו כאן.
   • לפעמים תנאי העסקה או סוג כרטיס הטיסה שרכשתם מאפשרים לבטל את הטיסה ללא קנס או עם קנס נמוך, ולפעמים הם מאפשרים קבלת זיכוי ממחברת התעופה לטיסה במועד אחר.
   • אם אינכם זכאים לבטל את העסקה לפי תנאי הביטול של חברת התעופה או סוכן הנסיעות בעל העסק, מומלץ לפנות אליהם כתב ולבקש החזר או זיכוי "לפנים משורת הדין".
  • אם לא ניתן לכם החזר או זיכוי, תהיו זכאים לפיצוי בגין ההפסדים הקשורים לחופשה מקרן הסיוע למילואים, אם מתקיימים התנאים הבאים:
   1. שירות במילואים בצו 8 יום אחד לפחות.
   2. הטיסה או החופשה נרכשו לפני הקריאה למילואים בצו 8.
   3. לא ניתן פיצוי כלשהו או זיכוי בגין ביטול החופשה מחברת התעופה, מהמלון או מביטוח נסיעות.
  • כמו כן, מי ששהו בחו"ל ורכשו כרטיס טיסה כדי לחזור לארץ ולהתגייס בצו 8, זכאים לקבל החזר עבור הוצאותיהם, בתנאי ששירתו לפחות 8 ימים.
  • גובה הפיצוי שיינתן הוא עד 5,000 ₪. אם יידרש פיצוי גבוה יותר הוא יידון בוועדת חריגים.
  • למידע נוסף ראו פיצוי עבור טיסות וביטולי חופשות לחיילי מילואים שגויסו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל.

  האם מותר לבני זוג של משרתי מילואים להיעדר מהעבודה?

  • בני זוג של משרתי מילואים עשויים להיות זכאים להיעדרות מהעבודה בהתקיים תנאים מסוימים, המפורטים בהמשך.
  • במקרים אלה אסור לפטר את בני הזוג בשל היעדרותם.
  • בחלק מהמקרים על המעסיק לשלם להם שכר גם עבור תקופת ההיעדרות, ואסור להפחית את שעות ההיעדרות ממכסת ימי החופשה השנתית או מהשכר.
  • היעדרות ללא תשלום שכר -
   • בני הזוג של משרתי המילואים וכן שותפיהם להורות על ילד משותף (כגון: גרושים, שותפים להורות משותפת וכו') יכולים להיעדר מהעבודה ולהיות מוגנים מפיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
    1. יש להם ולמשרת המילואים ילד משותף (כולל ילד אומנה);
    2. הילד לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21;
    3. הם נעדרו מהעבודה לצורך השגחה על הילד.
   • האיסור על הפיטורים במקרה זה חל בין התאריכים 07.10.2023 - 01.07.2024.
   • למידע נוסף לחצו כאן.
  • ימי היעדרות עם תשלום שכר
   • עובדים שבני זוגם או שותפם למשמורת על ילד משרתים במילואים במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, זכאים בתנאים מסוימים לתוספת ימי היעדרות בתשלום, בהתאם למספר ימי המילואים המצטברים של בן זוגם או שותפם למשמורת.
   • ימי ההיעדרות הללו הם בנוסף לימי החופשה הצבורים של העובדים או לימי המחלה שלהם.
   • ניתן לנצל גם חלקי ימים על חשבון מכסת ימי ההיעדרות, ואין חובה להיעדר יום שלם.
   • לתוספת ימי ההיעדרות בתשלום זכאים עובדים שמתקיימים בהם התנאים הבאים:
    1. הם בני זוג (נשואים, ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין) או שותפים למשמורת על ילד משותף של משרת מילואים פעיל.
    2. בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 בן זוגם או שותפם למשמורת שירתו מעל 30 יום במילואים במצטבר.
    3. הם עונים על אחד התנאים הבאים:
     • הורים (כולל הורים מאמצים, הורים מפונדקאות והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 14, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם כל עוד הילד מתחת לגיל 14;
     • הורים (כולל הורים מפונדקאות, הורים מאמצים והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם שנמצא במצב זהה;
     • הם מטפלים או משגיחים באופן בלעדי על אדם עם מוגבלות, שהוא בן זוגם, הורה, סב , ילד, ילד של בן הזוג, אח, אחות או בני זוגם של כל אחד מאלה.
     • הם מטפלים בהורה חולה שלהם או של בן זוגם ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
    4. הם נעדרו מהעבודה בעת שבן זוגם או שותפם למשמורת היה בשירות מילואים פעיל.
    5. הם נעדרו מהעבודה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
     • מחלת ילד עד גיל 14 או מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה
     • טיפול או השגחה בלעדית של קרוב שהוא אדם עם מוגבלות
     • טיפול בהורה חולה שלו או של בן זוג, ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום
     • הארכת חופשת לידה של בן או בת הזוג.
     • השגחה וטיפול בילד עד גיל 14 או בילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צרכי העבודה.
     • היעדרות לצורך סידורים הכרחיים לניהול תחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צרכי העבודה.
     • היעדרות מסיבה אחרת בתיאום ובהסכמת המעסיק.
   • מספר ימי ההיעדרות, שעבורם ניתן לקבל שכר, תלוי במספר ימי המילואים המצטבר של בן הזוג או השותף למשמורת בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, כמפורט בטבלה הבאה:
  מספר ימי המילואים המצטבר מספר ימי היעדרות של העובד
  עד 30 ימי מילואים אין זכאות
  31 - 60 ימי מילואים 2 ימי היעדרות
  61 - 90 ימי מילואים 4 ימי היעדרות
  91 - 120 ימי מילואים 6 ימי היעדרות
  121 ימי מילואים 8 ימי היעדרות
  • בן/בת זוג של משרת מילואים שיש לו זכאות ל-35 ימים ומעלה של חופשה בתשלום בשנה קלנדרית (מינואר-דצמבר), זכאי למחצית מימי ההיעדרות המופיעים בטבלה.
  • היעדרות לשעה אחת ביום עם תשלום שכר -
   • בני זוג של משרתי מילואים זכאים היעדר שעה אחת ביום מבלי ששכרם יופחת ולהיות מוגנים מפני פיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
    1. הם מועסקים במשרה מלאה (בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 גם מי שעובדים במשרות חלקיות אצל מספר מעסיקים אך במצטבר מגיעים להיקף משרה מלאה זכאים לשעת ההיעדרות באופן יחסי להיקף המשרה אצל כל מעסיק).
    2. יש להם ילד מתחת לגיל 13.
    3. שירות המילואים של בני הזוג שלהם נמשך לפחות 5 ימים רצופים.
   • אסור למעסיק להפחית את שעת ההיעדרות הזו מהשכר או ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובדים.
   • למידע נוסף לחצו כאן.
  טיפ
  הטבות לעובדי מדינה
  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים. המעסיק חייב לשלם שכר עבור שעת ההיעדרות ואסור להפחית אותה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.
  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע עשויים להיות זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם. למידע נוסף לחצו כאן.

  גויסתי למילואים ולא הספקתי לדווח למע"מ ולשלם את המסים עד ה-15 לחודש. מה עלי לעשות?

  • בהתאם להודעת רשות המיסים, חיילי המילואים שגויסו למלחמה, יקבלו דחייה בהתחייבויות הבאות:
   • דוחות חודשיים למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה -
    • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 9/2023 נדחה מ-26.10.2023 ל-26.12.2023. בניכויים ובמע"מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס על הדוחות שיוגשו וישולמו עד למועד זה.
    • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 10/2023 (דיווח חד-חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ב-15.11.2023 נדחה ל-31.12.2023.
    • שימו לב: מי שמגישים תביעה לפיצויים במסגרת הסיוע הכלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" צריכים להגיש לפני כן דוחות תקופתיים למע"מ על החודשים שמבקשים עבורם פיצוי.
   • שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ"ק ומס רכוש - תינתן דחייה של 145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) למועד התשלום, ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום על תקופת הדחייה.
   • עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת - תינתן דחייה של 145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
   • הסדרי תשלומים - הזכאות לדחיית המועד רלוונטית גם לתשלום שיש לבצע לפי חוזה מכיוון שהסדרי תשלומים נחשבים כחוזה:
    • אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, המועד יידחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
    • אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024, המועד יידחה ב-31 ימים.
   • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 - המועד האחרון יידחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
   • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 - המועד האחרון יידחה ב-31 ימים.
   • מהלכי אכיפה - המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לדחייתם ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
  • הדחייה תינתן באופן אוטומטי עבור:
   • מי שרשומים ברשות המיסים כתושבי היישובים שברשימה זו.
   • זכאים שפרטיהם יועברו מהגופים הרלוונטיים לרשות המיסים (למשל דיווח של צה"ל על תקופת המילואים).
  • למי שקיבלו דחייה אוטומטית תופיע הודעה על זכאותם באזור האישי שבאתר רשות המסים, וכן במערכת המייצגים בתיק המיוצג.
  • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא מוצגת בתיקם ההודעה "זכאי לדחייה – חרבות ברזל" צריכים לפנות לרשות המסים באמצעות מערכת הפניות לציבור ולסמן את סיבת הזכאות - "דחיית מועד – חרבות ברזל" (במשבצת "נושא משני").
  שימו לב
  על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הוא הגשה של דו"חות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

  הקלות נוספות ברשות המיסים למשרתי מילואים

  גויסתי למילואים, האם אני יכול לקבל ארכה או עדיפות בהגשת מסמכים ובקשות לרשות המסים?

  • רשות המיסים פתחה ערוץ מקוון לטיפול מהיר בפניות של משרתי מילואים בנושאי שומה, גבייה ואורכות.
  • יש להיכנס למערכת הפניות המקוונת של הרשות, בנושא משני לבחור את האפשרות פניות למתגייסי צו 8 ולצרף לפנייה את הצו שקיבלו.
  • פניות אלו יקבלו עדיפות גבוהה ויטופלו במהירות.
  • בנוסף, רשות המיסים קבעה הקלות ייעודיות למשרתי המילואים:

  אני עצמאי ובגלל המילואים ההכנסות שלי בעסק ירדו. מי יפצה אותי על כך?

  • בעלי עסקים זכאים לפיצוי על ההפסדים שנגרמו להם עקב המלחמה.
  • סכום הפיצויים ומסלולי הפיצויים משתנים לפי מיקום העסק, מקום המגורים של בעל העסק או עובדיו, סוג העסק וגודלו.
  • מי שזכאים לפיצוי או למענק לפי יותר ממתווה אחד יכולים לבחור את המתווה או המענק המועדף עליהם לפי רצונם.
  • בעלי עסקים רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד, למעט במקרים מיוחדים.
  טיפ
  ניתן לבדוק לאיזה מסלול פיצויים כל אחד זכאי, באמצעות הסימולטור של רשות המסים. לכניסה לסימולטור לחצו כאן


  • פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית) -
   • בעלי עסקים בכל הארץ זכאים למענק המשכיות עסקית בגין הפסדים או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרמו להם עקב המלחמה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
   • בעלי עסקים בישובים: אנוח, ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן, עסקים בישובים המבוססים על תיירות ובישובים עם הגבלות חמורות הנכללים ברשימה הזו וכן עסקים ביישובי רמת הגולן שאינם עוסקים בתיירות או חקלאות, זכאים לפיצויים גם עבור חודשים ינואר-פברואר 2024.
  • גובה המענק ואופן חישובו משתנה בהתאם לגודל העסק:
   • תנאי להגשת בקשה לפיצויים לפי מתווה זה הוא הגשת דוחות תקופתיים לחודשים עבורם מבוקש הפיצוי וכן טופס 102 (טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור)
  • את התביעה לפיצויים באתר רשות המיסים עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש עד 19.05.2024, ואת התביעה לפיצויים עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן להגיש עד 15.06.2024.
   • גובה המענק ואופן חישובו משתנה בהתאם לגודל העסק:
    • למידע על הפיצוי לעסקים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ - 300,000 ₪ לחצו כאן.
    • למידע על הפיצוי לעסקים שמחזור העסקאות שלהם הוא בין 300,000 ₪ ל-400 מיליון ₪, לחצו כאן.
    • למידע על הפיצויים עבור חודשים ינואר-פברואר 2024 לעסקים בישובים המבוססים על תיירות וביישובים עם הגבלות חמורות לחצו כאן.
  • פיצויים לעסקים שהם או עובדיהם גרים או עובדים ב"אזור המיוחד", שבו הוטלו הגבלות מחמירות במלחמת חרבות ברזל -
   • בעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים או עובדים ביישובי הדרום או הצפון שנכללים באזור המיוחד, עשויים להיות זכאים לפיצוי מוגדל בגין הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) עבור חודשים אוקטובר-דצמבר 2023.
   • בעלי עסקים באזור המיוחד רשאים לבחור בפיצוי לפי אחד מ-3 מסלולים חלופיים: פיצוי בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר), פיצוי בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או פיצוי במסלול חקלאות.
   • תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במלחמת חרבות ברזל.
   • את התביעה עבור חודש אוקטובר 2023 יש להגיש עד 19.06.2024 ואת התביעה עובר חודשים נובמבר-דצמבר 2023 יש להגיש עד 15.07.2024.
   • למידע נוסף לחצו כאן.
  שימו לב
  • עסקים ביישובים שפונו ועסקים ביישובי קו העימות בצפון הכלולים ברשימה זו, זכאים לפיצויים במסלול זה גם עבור חודשים ינואר-פברואר 2024:
   • עסקים בצפון הכלולים ברשימה אשר לא פונו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר - פברואר 2024 במסלול מחזורים.
   • עסקים בצפון אשר פונו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר-פברואר 2024 במסלול מחזורים או במסלול האדום.
 • פיצוי לבעלי עסקים שהם או עובדיהם גרים ביישוב שהתפנה -
  • מעסיק ששילם שכר לעובדים המתגוררים באחד היישובים אשר פונו מבתיהם במהלך המלחמה בהתאם להחלטת הממשלה ונעדרו מעבודתם, זכאי לפיצוי עבור השכר ששילם במסגרת "מסלול שכר".
  • מי שמעסיקים עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה ושילמו להם שכר עבור ימי ההיעדרות, זכאים לפיצוי, גם אם העסק עצמו לא נמצא ביישוב שהתפנה.
  • הזכאות לפיצוי עד תום תקופת הפינוי.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
 • פיצוי לעסקים ביישובי ספר (המסלול האדום) -
  • בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון רשאים לבחור בין המתווים הנ"ל לבין פיצוי ב"מסלול האדום" שבמסגרתו הם זכאים לפיצוי על מלוא הנזק העקיף שנגרם להם.
   • בתקופת מלחמת חרבות ברזל הישובים: אשקלון, מבקיעים, בני נצרים, ברור חיל ,דורות, נווה צוחר, כפר ורדים, בוקעתא, בני יהודה, חד נס, חספין, קצרין ורמת טראמפ הוכרו כיישובי ספר וזכאים להגיש פיצויי לפי המסלול האדום.
   • החל מיום 01.01.2024 התנאי של "הפסקת פעילות" מתקיים רק ביישובים המפונים ולכן רק יישובים אלה זכאים להמשיך להגיש תביעה במסלול האדום.
   • עסקי תיירות (בית מלון, פנסיון או בית מרגוע) ביישובי ספר הכלולים בנספח א', זכאים להגיש תביעה במסלול האדום לגבי ענף התיירות עד למרץ 2024 .
   • ,עסקים בענפי התיירות והחקלאות בכל היישובים ברמת הגולן זכאים לפיצוי מלא במסגרת המסלול האדום עבור החודשים ינואר-פברואר 2024
   • למידע נוסף לחצו כאן.
  • בעלי עסקים ביישובים אלה יכולים לבקש מקדמות על חשבון הפיצוי על הנזק שנגרם להם, עוד לפני שהגישו תביעה לפיצוי.
   • את התביעה למקדמות עבור חודשים נובמבר- דצמבר 2023 ניתן להגיש עד 30.04.2024, את התביעה עבור החודשים ינואר-פברואר 2024 עד 31.05.2024 ואת התביעה עבור חודשים מרץ-אפריל 2024 עד 30.06.2024
   • מועד הגשת התביעה למקדמה עבור אוקטובר 2023 הסתיים ביום 31.01.2024.
   • אחרי הגשת הדוחות התקופתיים ניתן יהיה להגיש תביעה למלוא הפיצוי.
   • למידע נוסף לחצו כאן.
 • שימו לב
  בקשה לשינוי כתובת של עסק
  בעלי עסקים המעוניינים לשנות את כתובת העסק ליישובי ספר (למשל לצורך פיצוי על נזקים עקיפים במסלול האדום), יכולים לעשות זאת באמצעות מילוי טופס 140 או טופס 822 והגשתם באופן ידני לרשות המסים או באמצעות מערכת מייצגים או מפ"ל. יש לצרף מסמכים המאמתים את כתובת העסק. ראו הודעת רשות המסים.
  • פיצוי לעצמאים ובעלי עסקים שמשרתים במילואים -
   • עצמאים ובעלי עסקים ששירתו במילואים במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ונפגעו באופן ישיר משירות המילואים, עשויים להיות זכאים לפיצוי מקרן הסיוע למשרתי המילואים.
   • למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל.
  • פיצוי למעונות יום ולמשפחתונים - ראו בפסקה הבאה.

  גויסתי למילואים ובשל המצב הביטחוני והירידה בהכנסות חזרו לי צ'קים, האם הבנק יגביל את החשבון שלי?

  • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
  • מי שהיו בשירות מילואים לפי צו 8 או צו 9 בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 ובני זוגם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
  • ניתן לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 בלבד.
  • ניתן לבקש להסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים גם אם שירות המילואים היה רק בחלק מהתקופה.
  • מי שנקרא למילואים לאחר 21.01.2024, יכול לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 31.10.2023 בלבד.
  • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות או בני זוגם שירתו במילואים בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024.
  • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

  אני במילואים בתקופת המלחמה ויש לי "רב קו", הוא מוטען אוטומטית?

  • כרטיס ה"רב קו" של כל משרתי המילואים מוטען באופן אוטומטי על ידי משרד התחבורה לכל תקופת המלחמה.
  • יש להשתמש באפליקציית "רב קו אונליין", כמו שנעשה בצו מילואים רגיל בשיגרה.
  • חייל מילואים שלא עדכן את מספר ה"רב קו" שלו, יכול לעשות זאת באזור האישי ("עדכון פרטים אישיים") והכרטיס יוטען כעבור שעה.

  האם חייל מילואים שיש לו חובות בהוצאה לפועל זכאי להקלות?

  האם חייל מילואים שיש לו חוב במרכז לגביית קנסות זכאי לדחות את תשלום החוב?

  • חייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס (למעט קנסות של רשויות מקומיות) חל בין 07.10.2023 ועד 31.12.2023, יכולים לדחות את תשלום הקנס עד ליום 01.02.2024 (לא יתווסף לקנס תוספת פיגורים).
  • דחיית התשלום ניתנת לחייבים באופן אוטומטי ואין צורך לפנות למרכז לגביית קנסות בעניין.
  • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.01.2024 ועד 31.01.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.03.2024.
  • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.02.2024 ועד 29.02.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.04.2024.
  • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.03.2024 ועד 31.03.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.05.2024.
  • בתקופה בין 07.10.2023 ועד 31.05.2024 לא יוטלו עיקולים חדשים ולא יינקטו הליכי גבייה כנגד חיילים ובני/בנות זוגם במרכז לגביית קנסות.
   • חייבים שהם חיילים או בני/בנות זוג של חיילים יודיעו על כך למרכז לגביית קנסות באמצעות טופס פנייה מקוון.
  • למידע נוסף ראו הקלות לחייבים במרכז לגביית קנסות עקב מלחמת חרבות ברזל

  שאלות בנושא סטודנטים במילואים

  איך אוכל להשלים את החומר הלימודי שפספסתי במהלך היעדרותי?

  • סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד באופן שיבחר מוסד הלימוד: צפייה או האזנה בשיעורים, קבלת סיכומים רשמיים, קבלת שעות תגבור פרטניות ועוד.
  • למידע נוסף ראו סיוע בהשלמת חומר לימוד לסטודנט במילואים.

  לא הספקתי להגיש עבודה, יכולים לפגוע בציון שלי או למנוע ממני להגיש אותה?

  • סטודנט שנעדר במועד הגשת עבודה או בסמוך לו זכאי לדחות את מועד הגשת העבודה במספר הימים שבהם שירת במילואים.
  • מי ששירת במילואים על-פי צו 8 או צו 9, זכאי לדחייה של 10 ימים או של מספר הימים שבהם היה במילואים, לפי הגבוה מביניהם.
  • למידע נוסף ראו דחיית הגשת עבודות ותרגילים לסטודנט במילואים.

  לא אספיק להגיע למבחן. מגיע לי מועד נוסף?

  • סטודנט שנעדר מבחינה עקב שירות מילואים, ובמקרים מסוימים סטודנט ששירת במילואים במהלך הסמסטר בסמוך לתקופת הבחינות או בתקופת הבחינות - זכאי להיבחן במועד נוסף.
  • סטודנט שנעדר ממבחנים הנכללים בקביעת הציון הסופי בקורס זכאי להיבחן במועד מיוחד או לקבל חלופה אחרת (כגון הגשת עבודה).
  • למידע נוסף ראו בחינה במועד נוסף לסטודנט במילואים.

  פספסתי קורס בעקבות גיוסי למילואים, אוכל לגשת לקורס חוזר?

  • סטודנטים שנעדרו משיעורים בקורס עקב שירות מילואים של 10 ימים לפחות בסמסטר או 20 ימים במהלך השנה, יכולים לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום.
  • סטודנט שנעדר מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית עקב שירות מילואים זכאי להשלים את החסר, לפטור מהשתתפות בקורס או להשלים את הקורס במועד מאוחר יותר ללא תשלום, זאת בהתאם לשיקול הדעת של המוסד הלימודי והמרצה.
  • למידע נוסף ראו ביטול וחזרה על קורס לסטודנט במילואים

  האם מגיעות לי הטבות נוספות?

  אני בן זוג של משרתת מילואים. האם אני זכאי לסיוע?

  • סטודנטים שהם הורים ובני זוגם משרתים במילואים זכאים לסיוע בלימודיהם, ובין היתר הם זכאים לסיוע בהשלמת חומר לימוד, היעדרות משיעורים, דחיית הגשת עבודות ותרגילים, בחינה במועד מיוחד, ביטול קורס, רישום מוקדם לקורס, אפשרות להירשם לקורס מתקדם על תנאי, מלגות, מעונות, צילום חומר לימוד ועוד.
  • למידע נוסף היכנסו לפורטל המלא.

  אם יש לי שאלות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל, היכן אוכל לקבל תשובות?

  טיפ
  ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.