דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות של שמי שנקראו לשירות מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי
למידע על מלוא הזכויות עקב המצב המיוחד בעורף מומלץ להיכנס לפורטל המלא
ראו גם

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות של מי שנקראו לשירות מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל.

טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.

אני במילואים ויש מחסור בציוד, כמו אפודים, קסדות ומזון. למי אפשר לפנות?

 • בצה"ל פועל מוקד של אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה (אט"ל) שמטפל בנושאי לוגיסטיקה, ציוד, מזון ופערים נוספים בשטח.
 • ניתן לפנות למוקד בוואטסאפ מס' 052-6156256. המוקד פעיל בכל ימי השבוע 24 שעות.

האם השירות בצו 8 מוכר לצורך הכרה כ"משרת מילואים פעיל" וההטבות הנלוות?

קיבלתי צו 8 וגויסתי למילואים, האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים

האם מגיע לי שכר מהמעסיק במהלך שירות המילואים?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם העובד יצטרך להגיש תביעה אישית (באופן מקוון) לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי (למשל: עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים).
 • למידע על אופן חישוב התשלום ומידע נוסף ראו:

האם המעסיק שלי צריך להפריש עבורי לפנסיה ולקרן השתלמות בזמן שאני במילואים?

 • מעסיק שמשלם שכר לעובדים בתקופת המילואים (ולאחר מכן מתחשבן עם ביטוח לאומי) צריך להמשיך ולבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד כפי שעשה לפני המילואים. את חלקו של העובד מותר לו לנכות מהשכר של העובד.
 • אם המעסיק לא משלם את השכר (למשל במקרים שבהם העובד צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולקבל את התשלום) על המעסיק לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני (כולל החלק של העובד) ומותר לו בהמשך לנכות את חלקו של העובד מהשכר שיקבל לאחר חזרתו מהמילואים.
 • אם לפני המילואים הפריש המעסיק כספים לקופת גמל או קרן השתלמות עבור העובד, עליו להמשיך ולהפריש כספים אלה גם בתקופת המילואים ולנכות את חלקו של העובד מהשכר (ואם המעסיק לא משלם שכר בתקופת המילואים, אז מותר לנכות את חלקו של העובד מהשכר שיקבל לאחר חזרתו מהמילואים).
 • למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות לעובדים במילואים

כיצד מעסיק מגיש בקשה לקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי עבור דמי המילואים ששילם לעובדיו?

 • ברגיל, עובדים היוצאים למילואים מקבלים את התגמול במשכורת השוטפת והמעסיק מקבל עבורם החזרים מהמוסד לביטוח לאומי בתום תקופת השירות.
 • בתקופת המלחמה, מעסיקים רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת החזרים באתר הביטוח הלאומי מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה, ולקבל את ההחזר עבור תשלום דמי המילואים בחודש העוקב.
 • לשם כך, יש לציין בתביעה את תאריך הסיום של החודש הנוכחי, ולהגיש תביעה נוספת בתחילת החודש הבא.
דוגמה
אם העובד שירת בחודש אוקטובר ושירותו נמשך לחודש נובמבר, יש לציין בטופס התביעה כי תאריך סיום השירות הוא 31.10.2023 ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. תקופת השירות הבאה של העובד תתחיל ב- ב 01.11.2023 ותסתיים בסיום השירות או ב-ב 30.11.2023 – המוקדם מביניהם.
 • סוג השירות שעל המעסיק לציין בטופס התביעה הוא רגיל ולא מל"ח (משק לשעת חירום).
 • כל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010).
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טופסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טופסי התביעה.
 • מעסיקים קטנים (עד 10 עובדים שעבדו בחודש ספטמבר 2023 והם משרתים במילואים) ומייצגים, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי מילואים במערכת המקוונת.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.
 • למידע נוסף ראו:

אני מתגורר ועובד בחו"ל ומשלם שם מסים. חזרתי לארץ כי קיבלתי צו 8. האם התשלום שאקבל מביטוח לאומי יהיה בגובה השכר שלי בחו"ל?

 • מי שמתגורר ועובד בחו"ל ולא מבוטח בביטוח הלאומי בארץ, זכאי לקבל פיצוי בגין הפגיעה בהכנסתו.
 • הפיצוי משולם על-ידי הביטוח הלאומי ועל-ידי קרן הסיוע למשרתי מילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באופן הבא:
  • הביטוח הלאומי משלם את סכום התגמול המינימלי - 300.61 ₪ ליום ו-9,018 ₪ לחודש (נכון ל-2023).
  • קרן הסיוע תשלים את סכום התגמול לזכאים, עד לסכום התגמול המקסימלי: 1,582.17 ₪ ליום מילואים, ו- 47,465 ₪ עבור חודש מילואים (נכון לשנת 2023).
 • למידע נוסף ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

האם אוכל לקבל החזר עבור כרטיס הטיסה שרכשתי כדי להגיע לארץ?

 • כן. כל מי שרכש כרטיס טיסה כדי להגיע לארץ ולהתגייס ולמילואים (כולל תושבי חוץ שהגיעו במיוחד או תושבי ישראל שביטלו או קיצרו חופשה ורכשו כרטיס טיסה מיוחד כדי להתייצב למילואים.
 • למידע נוסף ראו בהמשך.

ואם אני סטודנט וכרגע לא עובד, וגויסתי למילואים. האם המדינה תשלם לי?

כיצד עצמאי יכול לקבל את התשלום על השירות במילואים?

 • עצמאים המשלמים בקביעות את דמי הביטוח אמורים לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך בהגשת תביעה.
 • גובה התשלום מחושב על-פי המקדמות שהם משלמים לביטוח הלאומי.
 • מי שיסיים את השירות במהלך חודש אוקטובר - יקבל תגמול מספר ימים לאחר תום השירות.
 • מי שתקופת השירות שלו תמשיך גם בחודש נובמבר - יקבל את התגמול של חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר.
 • מי שלא קיבלו את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, צריכים להגיש תביעה אישית לקבלת התגמול (ראו הבהרה בהמשך).
 • למידע על גובה התשלום ופרטים נוספים ראו:

ואם לא קיבלתי עדיין את התשלום למרות שהייתי אמור לקבל אותו?

אני אמור להשתחרר מסדיר והודיעו לי שאקבל צו 8 ואמשיך לשרת ברצף. לאיזה תשלום אני זכאי אם לא עבדתי לפני המילואים?

מלבד התשלום עבור שירות המילואים, האם אקבל תשלומים נוספים?

כן. משרתי המילואים בצו 8 זכאים למענקים שישולמו במהלך נובמבר או דצמבר.

מענק הוצאות אישיות

מענק כלכלת הבית

 • מי שמוכר כמשרת מילואים פעיל במסגרת ימי השמ"פ הנוספים שביצע בצו 8 במלחמת חרבות ברזל, זכאי למענק כלכלת הבית.
 • מטרת המענק לסייע בתשלומי משק בית, כגון: ארנונה, חשמל וכו'.
 • סכום המענק: 1,250 ₪
 • המענק ישולם בחודש דצמבר, למי שלא קיבל את המענק הזה בחודש ספטמבר 2023.
 • המענק יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל.
 • למידע נוסף ראו מענק כלכלת הבית למשרתי מילואים פעילים
טיפ
משרתי מילואים שהשלימו את היקף ימי המילואים הנדרשים במסגרת צו 8 (20 ימי שמ"פ ב-3 שנים או 15 ימי שמ"פ במערך הלוחם) יוכרו כמשרתי מילואים פעילים בנובמבר 2023, ויהיו זכאי לכל ההטבות הניתנות למשרת מילואים פעיל. לרשימת ההטבות ראו אתר מילואים.

מענק משפחה להורה לילד עד גיל 14

 • מי ששירתו 8 ימים או יותר במסגרת צו 8 בתקופת מלחמת חרבות ברזל, ויש להם ילד עד גיל 14, זכאים למענק משפחה.
 • סכום המענק: 2,000 ₪
 • סכום המענק אינו תלוי במספר הילדים (כלומר: הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 14 והורה לילד אחד מתחת לגיל 14 יקבלו את אותו מענק).
 • המענק ישולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל, במהלך חודש נובמבר.
 • למידע נוסף ראו מענק משפחה למי ששירתו במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל

מענקי סיוע ופיצוי מקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל

אני מעסיק והרבה עובדים בעסק גויסו למילואים. האם מותר לי לדרוש מהעובדים שלא גויסו לעבוד בשעות נוספות?

 • בעיקרון, מותר למעסיקים להעסיק עובדים בשעות נוספות עד למכסה מסוימת (לא יותר מ-16 שעות נוספות בשבוע; לא יותר מ-12 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות; בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות). למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל מותר למי שמעסיקים 20 עובדים או פחות וכן למי ש-20% מהעובדים (או 20% מהעובדים במשמרת מסוימת) נעדרו מהעבודה, להעסיק עובדים במספר שעות נוספות גבוה ממספר השעות הנוספות המותר במהלך ימי שגרה. זאת בתנאי שההיעדרות אינה תלויה במעסיק (למשל: מילואים, מחלה וכו').
 • בנוסף נקבעו הסדרים מיוחדים למעסיקים בתחומי התחבורה ובתחומי השמירה והאבטחה, המאפשרים העסקת עובדים במספר שעות נוספות גבוה מהרגיל בתקופת המלחמה.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובדים בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל

בגלל המילואים לא הספקתי לשלם את הארנונה המים והחשמל. מה אני יכול לעשות?

 • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לרשויות המדינה (מיסים, אגרות, קנסות, ארנונה, מים וכו׳) בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023.
 • חלק מהרשויות (רשות המסים למשל) מעניקות דחייה נוספת.
שימו לב
על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים לעצמאים ובעלי עסקים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הוא הגשה של דו"חות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

אני מתקשה בהחזרי המשכנתא. מה אוכל לעשות?

 • בנוסף, מי ששירתו במילואים בין 07.10.2023 ל-07.12.2023 ובני זוגם יכולים לדחות ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, גם אם זו לא דירתם היחידה וגם אם הם לא משפרי דיור.
  דוגמה
  מי שצריכים לשלם את תשלום המשכנתא ב-28.10.2023, יוכלו לשלם אותו ב-28.11.2023.

האם אוכל לדחות החזרים של הלוואות אחרות שלקחתי מהבנק או מחברות אשראי?

אני עצמאי. האם אוכל לדחות החזרים של הלוואות שלקחתי לצורך העסק?

האם יש הקלות אחרות שאוכל לקבל מהבנק?

האם אוכל לדחות את תשלום שכר הדירה ותשלומים אחרים (לחוגים, חדר כושר וכו')?

 • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לאחרים מכוח חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), אם מועד התשלום חל בין 07.10.2023 ל-07.12.2023.
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל, אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות או אם הצד השני לחוזה נמנה על קבוצות אוכלוסייה מסוימות המפורטות כאן).
 • למידע מפורט ראו דחיית המועד של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל

האם אני יכול לדחות את תשלום המזונות לילדיי?

בית המשפט חייב אותי למסור נכס לאדם אחר. האם אני יכול לדחות את מועד המסירה?

אני במילואים ויש לי רכב מהעבודה. האם עלי לשלם מס הכנסה על שווי שימוש מלא ברכב?

 • בדרך כלל, מעסיק שמעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד במס הכנסה בגין השימוש ברכב לפי שווי שימוש מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל, עובדים אשר גויסו בצו 8 והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ישלמו מס הכנסה עבור שווי השימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש, שבהם הרכב היה ברשותם.
 • המעסיק יכול לוודא מול עובד שגויס בצו 8 או מול מישהו אחר מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.
 • העובד או מישהו אחר מטעמו רשאי להודיע למעסיק על החזרת הרכב או על אי העמדת הרכב לרשותו גם בדיעבד, ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים.

נאלצתי לבטל חופשה לאחר שגוייסתי בצו 8. האם אוכל לקבל פיצוי על ההוצאות שנגרמו לי בעקבות זאת?

 • בשלב ראשון מומלץ לבדוק האם לפי תנאי העסקה אתם זכאים להחזר:
  • לפי חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובתנאים מסוימים נוספים. למידע נוסף לחצו כאן.
  • לפעמים תנאי העסקה או סוג כרטיס הטיסה שרכשתם מאפשרים לבטל את הטיסה ללא קנס או עם קנס נמוך, ולפעמים הם מאפשרים קבלת זיכוי ממחברת התעופה לטיסה במועד אחר.
  • אם אינכם זכאים לבטל את העסקה לפי תנאי הביטול של חברת התעופה או סוכן הנסיעות בעל העסק, מומלץ לפנות אליהם כתב ולבקש החזר או זיכוי "לפנים משורת הדין".
 • אם לא ניתן לכם החזר או זיכוי, תהיו זכאים לפיצוי בגין ההפסדים הקשורים לחופשה מקרן הסיוע למילואים, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. שירות במילואים בצו 8 יום אחד לפחות.
  2. הטיסה או החופשה נרכשו לפני הקריאה למילואים בצו 8.
  3. לא ניתן פיצוי כלשהו או זיכוי בגין ביטול החופשה מחברת התעופה, מהמלון או מביטוח נסיעות.
 • כמו כן, מי ששהו בחו"ל ורכשו כרטיס טיסה כדי לחזור לארץ ולהתגייס בצו 8, זכאים לקבל החזר עבור הוצאותיהם, בתנאי ששירתו לפחות 8 ימים.
 • גובה הפיצוי שיינתן הוא עד 5,000 ₪. אם יידרש פיצוי גבוה יותר הוא יידון בוועדת חריגים.
 • למידע נוסף ראו פיצוי עבור טיסות וביטולי חופשות לחיילי מילואים שגויסו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל.

האם יש הקלות לבני הזוג של משרתי מילואים?

 • כל העובדים במשק -
  • כל העובדות והעובדים המועסקים במשרה מלאה ויש להם ילד מתחת לגיל 13, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בתקופה שבני/בנות הזוג שלהם יצאו למילואים, אם שירות המילואים נמשך לפחות 5 ימים רצופים. למידע נוסף לחצו כאן.
  • אם מסגרות החינוך של הילדים סגורות בהוראות פיקוד העורף, מותר לבן הזוג להיעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילדים, ולמעסיק אסור לפטר אותו. ההגנה מפני פיטורים תינתן רק אם גילו של הילד לא עולה על 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עובדי מדינה -
  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים. המעסיק חייב לשלם שכר עבור שעת ההיעדרות ואסור להפחית אותה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.
  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע עשויים להיות זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם. למידע נוסף לחצו כאן.

גויסתי למילואים ולא הספקתי לדווח למע"מ ולשלם את המסים עד ה-15 לחודש. מה עלי לעשות?

 • בהתאם להודעת רשות המיסים, חיילי המילואים שגויסו למלחמה, יקבלו דחייה בהתחייבויות הבאות:
  • דוחות חודשיים למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה -
   • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 9/2023 נדחה מ-26.10.2023 ל-26.12.2023. בניכויים ובמע"מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס על הדוחות שיוגשו וישולמו עד למועד זה.
   • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 10/2023 (דיווח חד-חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ב-15.11.2023 נדחה ל-31.12.2023.
   • שימו לב: מי שמגישים תביעה לפיצויים במסגרת הסיוע הכלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" צריכים להגיש לפני כן דוחות תקופתיים למע"מ על החודשים שמבקשים עבורם פיצוי.
  • שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ"ק ומס רכוש - תינתן דחייה של 60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) למועד התשלום, ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום על תקופת הדחייה.
  • עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת - תינתן דחייה של 60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
  • הסדרי תשלומים - הזכאות לדחיית המועד רלוונטית גם לתשלום שיש לבצע לפי חוזה. היות שהסדרי תשלומים נחשבים כחוזה, אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, המועד יידחה ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
  • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023 - המועד האחרון יידחה ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
  • מהלכי אכיפה - המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לדחייתם ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • הדחייה תינתן באופן אוטומטי עבור:
  • מי שרשומים ברשות המיסים כתושבי היישובים שברשימה זו.
  • זכאים שפרטיהם יועברו מהגופים הרלוונטיים לרשות המיסים (למשל דיווח של צה"ל על תקופת המילואים).
 • למי שקיבלו דחייה אוטומטית תופיע הודעה על זכאותם באזור האישי שבאתר רשות המסים, וכן במערכת המייצגים בתיק המיוצג.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא מוצגת בתיקם ההודעה "זכאי לדחייה – חרבות ברזל" צריכים לפנות לרשות המסים באמצעות מערכת הפניות לציבור ולסמן את סיבת הזכאות - "דחיית מועד – חרבות ברזל" (במשבצת "נושא משני").
שימו לב
על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הוא הגשה של דו"חות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

גויסתי למילואים, האם אני יכול לקבל ארכה או עדיפות בהגשת מסמכים ובקשות לרשות המסים?

 • רשות המיסים פתחה ערוץ מקוון לטיפול מהיר בפניות של משרתי מילואים בנושאי שומה, גבייה ואורכות.
 • יש להיכנס למערכת הפניות המקוונת של הרשות, בנושא משני לבחור את האפשרות פניות למתגייסי צו 8 ולצרף לפנייה את הצו שקיבלו.
 • פניות אלו יקבלו עדיפות גבוהה ויטופלו במהירות.

אני עצמאי ובגלל המילואים ההכנסות שלי בעסק ירדו. מי יפצה אותי על כך?

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי על ההפסדים שנגרמו להם עקב המלחמה.
 • סכום הפיצויים ומסלולי הפיצויים משתנים לפי מיקום העסק, מקום המגורים של בעל העסק או עובדיו, סוג העסק וגודלו:
  • פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית),
  • פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד",
  • פיצויים לבעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים ביישוב שהתפנה על-פי החלטת הממשלה,
  • פיצויים לעסקים ביישובי ספר,
  • מענק סיוע למעונות יום ולמשפחתונים, שבהתאם להנחיות פיקוד העורף, לא פעלו במהלך חודש אוקטובר או שפעלו באופן חלקי בלבד.
 • מי שזכאים לפיצוי או למענק לפי יותר ממתווה אחד יכולים לבחור את המתווה או המענק המועדף עליהם לפי רצונם.
 • בעלי עסקים רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד, למעט במקרים מיוחדים.
 • פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית) -
  • בעלי עסקים בכל הארץ זכאים למענק המשכיות עסקית בגין הפסדים או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרמו להם עקב המלחמה בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023.
  • תנאי להגשת בקשה לפיצויים לפי מתווה זה הוא הגשת דוחות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר ואוקטובר בשנים 2022 ו-2023, וכן טופס 102 (טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור) עבור חודש אוקטובר 2023.
  • את התביעה לפיצויים לפי מתווה זה ניתן להגיש עד ליום 19.02.2024.
  • גובה המענק ואופן חישובו משתנה בהתאם לגודל העסק:
   • למידע על הפיצוי לעסקים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ - 300,000 ₪ לחצו כאן.
   • למידע על הפיצוי לעסקים שמחזור העסקאות שלהם הוא בין 300,000 ₪ ל-400 מיליון ₪, לחצו כאן.
 • פיצויים לעסקים שהם או עובדיהם גרים או עובדים ב"אזור המיוחד", שבו הוטלו הגבלות מחמירות במלחמת חרבות ברזל -
  • בעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים או עובדים ביישובי הדרום או הצפון שנכללים באזור המיוחד, עשויים להיות זכאים לפיצוי מוגדל בגין הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.10.2023
  • הפיצוי לעסקים במתווה זה הוא רק עבור נזק שנגרם בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.10.2023.
  • בעלי עסקים באזור המיוחד רשאים לבחור בפיצוי לפי אחד מ-3 מסלולים חלופיים: פיצוי בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר), פיצוי בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או פיצוי במסלול חקלאות.
  • תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במלחמת חרבות ברזל.
  • ניתן להגיש תביעה במתווה זה עד 19.03.2024.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
 • פיצוי לבעלי עסקים שהם או עובדיהם גרים ביישוב שהתפנה -
  • בעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים ביישוב שהתפנה, זכאים לפיצוי מוגדל במסגרת "מסלול שכר".
  • מי שמעסיקים עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה ושילמו להם שכר עבור ימי ההיעדרות, זכאים לפיצוי, גם אם העסק עצמו לא נמצא ביישוב שהתפנה. למידע נוסף לחצו כאן.
 • פיצוי לעסקים ביישובי ספר (המסלול האדום) -
  • בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון רשאים לבחור בין המתווים הנ"ל לבין פיצוי ב"מסלול האדום" שבמסגרתו הם זכאים לפיצוי על מלוא הנזק העקיף שנגרם להם. למידע נוסף לחצו כאן.
  • בעלי עסקים ביישובים אלה יכולים לבקש מקדמות על חשבון הפיצוי על הנזק שנגרם להם, עוד לפני שהגישו תביעה לפיצוי. ניתן להגיש בקשות למקדמה עד 30.11.2023 ולאחר מכן ניתן יהיה להגיש תביעה לפיצויים רק לאחר הגשת הדוחות השנתיים. למידע נוסף לחצו כאן.
שימו לב
בקשה לשינוי כתובת של עסק
בעלי עסקים המעוניינים לשנות את כתובת העסק ליישובי ספר (למשל לצורך פיצוי על נזקים עקיפים במסלול האדום), יכולים לעשות זאת באמצעות מילוי טופס 140 או טופס 822 והגשתם באופן ידני לרשות המסים או באמצעות מערכת מייצגים או מפ"ל. יש לצרף מסמכים המאמתים את כתובת העסק. ראו הודעת רשות המסים.
 • פיצוי למעונות יום ולמשפחתונים - ראו בפסקה הבאה.

גויסתי למילואים ובשל המצב הביטחוני והירידה בהכנסות חזרו לי צ'קים, האם הבנק יגביל את החשבון שלי?

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שהיו בשירות מילואים לפי צו 8 או צו 9 בין התאריכים 07.10.2023 - 30.11.2023 ובני זוגם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 30.11.2023 בלבד.
 • ניתן לבקש להסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים גם אם שירות המילואים היה רק בחלק מהתקופה.
 • מי שנקרא למילואים לאחר 30.11.2023, יכול לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 31.10.2023 בלבד.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות או בני זוגם שירתו במילואים בין התאריכים 07.10.2023 - 30.11.2023.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל.

אני במילואים בתקופת המלחמה ויש לי "רב קו ", הוא מוטען אוטומטית?

 • כרטיס ה"רב קו" של כל משרתי המילואים מוטען באופן אוטומטי על ידי משרד התחבורה לכל תקופת המלחמה.
 • יש להשתמש באפליקציית "רב קו אונליין", כמו שנעשה בצו מילואים רגיל בשיגרה.
 • חייל מילואים שלא עדכן את מספר ה"רב קו" שלו, יכול לעשות זאת באזור האישי ("עדכון פרטים אישיים") והכרטיס יוטען כעבור שעה.

אם יש לי שאלות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל, היכן אוכל לקבל תשובות?

טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.