בני משפחה של חללי פעולת איבה, שאושפזו למשך לפחות 4 לילות בבית חולים או עברו טיפולים אונקולוגיים, זכאים למימון עבור עד 7 ימים בבית מלון


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה שאושפזו למשך לפחות 4 לילות בבית חולים או עברו טיפולים כימותרפיים/הקרנות זכאים למימון שהייה בבית מלון.

  • המימון ניתן עבור עד 7 ימים בבית מלון וניתן לנצל אותו במהלך 6 שבועות אחרי תום תקופת האשפוז או סדרת הטיפולים.
  • ניתן לקבל את המימון פעם בשנה.
  • התשלום מחושב לפי תעריף יום הבראה בשירות הציבורי - 471.4 ₪ לכל יום.
  • למי שקיבלו השתתפות מהביטוח המשלים, המימון לא יעלה על הסכום שהוצא בפועל אחרי ההשתתפות מהביטוח.

מי זכאי?

  • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים