נפגעי פעולת איבה שהיו מאושפזים 5 ימים לפחות, או 3 ימים לפחות - אחרי ניתוח, עשויים להיות זכאים לימי החלמה במלון
מי שזקוקים באופן זמני לסיוע בתפקודים בסיסיים עשויים לקבל מימון גם לשהות של בן משפחה/אדם אחר שמסייע להם ללא שכר


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהיו מאושפזים 5 ימים לפחות בעקבות הפגיעה שהוכרה להם, או 3 ימים לפחות - אחרי ניתוח, עשויים להיות זכאים לימי החלמה במלון.

 • מספר ימי ההחלמה ייקבע על-ידי רופא המוסד לביטוח לאומי בהתאם למשך האשפוז ולמצב הרפואי לאחר האשפוז.
  • למי שאושפזו עד 14 ימים ניתן לקבוע עד 7 ימי החלמה.
  • למי שאושפזו 15 ימים או יותר ניתן לקבוע עד 14 ימי החלמה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שאושפזו למשך 5 ימים לפחות בעקבות הפגיעה שהוכרה להם, או אושפזו למשך 3 ימים לפחות אחרי ניתוח שקשור לפגיעה.
 • הזכאות מותנית בקבלת המלצה מהרופא המטפל ואישור רופא של הביטוח הלאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף הקרוב של הביטוח הלאומי עם המלצת הרופא המטפל.
 • הזכאים יופנו לחברה שתתאם להם את השהייה באחד מהמלונות שנמצאים בהסדר עם הביטוח הלאומי.
 • בהמשך, ישולם להם החזר על הוצאות הנסיעה לבית המלון עד למרחק של 150 ק"מ בכל כיוון.

מימון שהות למלווה

 • מי שזקוקים באופן זמני לאדם שיסייע להם בתפקודים בסיסיים עשויים לקבל מימון לשהות של מלווה בחדרם, באותה רמת אירוח.
 • המלווה יהיה בן משפחה או אדם אחר, לפי בחירתם, שמסייע להם ללא שכר.

חשוב לדעת

 • ניתן לנצל את ימי ההחלמה בתוך חודשיים מתום האשפוז. אין אפשרות לצבור את הימים או לנצל אותם מאוחר יותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים