הקדמה:

חסרי דירה המשתייכים לאוכלוסיות שיפורטו להלן עשויים להיות זכאים, בהתאם לכללים, למגורים בדיור הציבורי (שיכון ציבורי)
למידע נוסף ראו סיוע בדיור ציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון


הדיור הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיות שאין ביכולתן לשכור דירה בשוק הפרטי.

 • הזכאות לדיור ציבורי נקבעת בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון, כשהדירות מופקדות בידי חברות מאכלסות הפועלות לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים.
 • מלאי הדירות בשכירות בשיכון הציבורי מצומצם מאוד, בייחוד ביישובים במרכז הארץ, ולכן הוא מיועד בראש ובראשונה לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית.
 • הזכאות ניתנת ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

 • תהליך קבלת דירה בדיור הציבורי מורכב מהשלבים הבאים:
המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה


 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא ארבע שנים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
 • הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי. זכאים שיסרבו לשתי הצעות לדירות תקניות לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם. יחד עם זאת, מנהל מחלקת האכלוס רשאי לשקול הצעה שלישית, בהתאם לשיקול דעתו, עבור אדם שסירב פעמיים.
 • לאחר הוצאת תעודת הזכאות, קבלת הדירה בפועל תלויה ברשימת ההמתנה באיזור המגורים, ובהתאם למספר הדירות הפנויות באיזור המגורים.
 • בזמן ההמתנה לקבלת הדירה זכאים הממתינים לסיוע בשכר דירה, באחריות המחוז המטפל להנפיק תעודת זכאות עם סיוע בשכר דירה.
 • זמן ההמתנה באזור המרכז עשוי להימשך מספר שנים, בעוד שבפריפריה זמן ההמתנה קצר הרבה יותר.
 • חודשיים לפני תום תוקף הזכאות, תישלח לזכאים הודעה על הצורך בחידוש הבקשה.

ביטול/ויתור על הזכאות

 • במקרים הבאים יבוטל תוקפה של הזכאות:
  • נמצא כי קיימת בעלות על דירה או חלק בדירה של הזכאי.
  • נמצא כי הייתה לזכאי דירה שנמכרה לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
  • נמצא כי הזכאי מימש סיוע לרכישה שניתנה לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
  • נמצא כי בוצע סיוע "בהתיישבות" לאחר מועד האישור לקבלת או להחלפת דירה.
  • נישואין של המבקש הראשי לזכאות (במשפחות חד-הוריות).
  • נישואים של ילד שיש בהם כדי לשנות את תנאי הזכאות למשפחה.
  • פטירה של אחד מהמבקשים שעבורו ניתנה הזכאות.

החלפת דירה בדיור הציבורי

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים