הקדמה:

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחוייבת לפי תעריף גבוה יותר
נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לטלפון: 076-5300905
למידע נוסף ראו באתר רשות המים


כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, וצריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותו בתעריף גבוה יותר (ראו תעריפי המים והביוב באתר רשות המים).

 • נפגעי פעולות איבה העונים על תנאי הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך (כלומר הכמות בתעריף זה מוכפלת ל-7 מ"ק בחודש).
 • היות שהחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.
 • ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית שבו מתגורר הזכאי.
דוגמה
בדירה שמתגוררים בה 3 דיירים, אחד מהם זכאי להטבה.

עבור תקופה של חודשיים, הזכאי יקבל כמות של 14 מ"ק ושני הדיירים הנוספים יקבלו, כל אחד, 7 מ"ק בתעריף הנמוך.

בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 28 מ"ק בתעריף הנמוך עבור חודשיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי אמור להודיע בכתב לזכאים על זכאותם לתשלום מופחת, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיהם לרשות המים ולספק המים שהם מתגוררים בתחומו. פרטים אלה כוללים את מספר הזהות, כתובת המגורים והתאריך שבו החלה הזכאות.
 • בכל חודש מועברת רשימת הזכאים (שלא סירבו להעברת פרטיהם) לרשות המים שמעבירה אותם לספקים המקומיים, וההטבה תינתן בהתאם.
 • ניתן לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות פנייה אל ספק המים באזור המגורים וציון מספר תעודת הזהות.
 • מי שסבורים כי הם זכאים ולא קיבלו מכתב לגבי זכאותם, או שנאמר להם כי אינם מופיעים ברשימת הזכאים, יכולים לפנות בעניין אל המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו: *6050.

העברת הזכאות

 • במקרה שרשומים בכתובת מסוימת ומעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, יש למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה אצל ספק המים.
 • אם מעוניינים לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שרשומים בה, יש לפנות לספק המים בעיר היעד. לאחר שממלאים וחותמים על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו על מנת להשלים את העברת ההטבה.
 • כאשר זכאים מתגוררים במוסד המקבל כמות מים מוכרת בשמם (כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע של הדיירים), המוסד יכול לקבל את ההטבה בשם הדיירים, לאחר שהדיירים ימלאו ויחתמו על טופס העברת הטבה לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן. אם המוסד אינו מדווח ככתובת מגורי הקבע, לא תתאפשר העברת ההטבה והיא תינתן בכתובת המגורים של הזכאים כפי שהיא מופיעה ברישומי הספק.
 • ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים בחלק מאתרי האינטרנט של תאגידי המים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים