היעדרות משיעורים לסטודנטית בהריון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

סטודנטית בהריון זכאית להיעדר מ- 30% מכלל השיעורים בקורס בו חלה חובת נוכחות, אם הסיבות להיעדרות קשורות להריון
גם אם הסטודנטית זכאית להיעדר מסיבה אחרת, הזכאות להיעדרות לא תפחת מ- 30%
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטית בהריון זכאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות.

אזהרה
המועצה להשכלה גבוהה פירסמה הודעה ביום 7.3.18, לפיה הורחב שיעור ההיעדרות ל- 40%.
יחד עם זאת, לפי המידע המעודכן באתר המועצה להשכלה גבוהה, שיעור ההיעדרות הינו 30%.
המידע ב"כל זכות" מתבסס על המידע המעודכן בכללי זכויות הסטודנט ומומלץ לאור הסתירה לבדוק את הנושא ישירות מול מוסד הלימוד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל: הצגת אישור רפואי המעיד על ההריון כסיבה להיעדרות, הצגת אישור רפואי לגבי שמירת הריון וכיו"ב.

חשוב לדעת

  • במקרה בו הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל ייקבע בהתאם לנוהלי המוסד ובלבד שלא יפחת מ- 30%.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
אתר מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות


endarticle