הקדמה:

סטודנטית בהריון זכאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס בו חלה חובת נוכחות, אם הסיבות להיעדרות קשורות להריון
אם הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרויות המותר לה על פי נוהלי מוסד הלימוד, אך בכל מקרה הזכאות להיעדרות לא תפחת מ-30% מכלל הישעורים
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטית בהריון זכאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות.

אזהרה
המועצה להשכלה גבוהה פירסמה הודעה ביום 7.3.18, לפיה הורחב שיעור ההיעדרות ל-40%.
יחד עם זאת, לפי המידע המעודכן באתר המועצה להשכלה גבוהה, שיעור ההיעדרות הינו 30%.
המידע ב"כל זכות" מתבסס על המידע המעודכן בכללי זכויות הסטודנט ומומלץ לאור הסתירה לבדוק את הנושא ישירות מול מוסד הלימוד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל: הצגת אישור רפואי המעיד על ההריון כסיבה להיעדרות, הצגת אישור רפואי לגבי שמירת הריון וכיו"ב.

חשוב לדעת

  • במקרה בו הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל ייקבע בהתאם לנוהלי המוסד ובלבד שלא יפחת מ-30%.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים