הקדמה:

לאחר הכרזת פשיטת רגל, בית המשפט ממנה נאמן לצורך ניהול, מכירת וחלוקת נכסי חייב בפשיטת רגל

הנאמן הינו בעל תפקיד שבית המשפט ממנה לאחר הכרזת פשיטת רגל לצורך ניהול, מימוש (מכירת) וחלוקת נכסי החייב לטובת פירעון חלקי של חובות החייב.

  • במסגרת ביצוע תפקידו, הנאמן פונה אל בית המשפט בבקשות למתן הוראות.
  • הכונס הרשמי ובית המשפט מפקחים על עבודת הנאמן.

חקיקה ונהלים