הקדמה:

מנהל מיוחד הוא עורך דין פרטי אשר מתמנה על ידי הכונס הרשמי לניהול נכסי חייב בפשיטת רגל
המנהל המיוחד מבצע את מרבית הסמכויות של הכונס הרשמי בהליך פשיטת הרגל של החייב

הכונס הרשמי רשאי למנות מנהל מיוחד לניהול נכסי חייב בפשיטת רגל.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים