הקדמה:

ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי זקוקים להכרה של השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D, על מנת לממש זכויות רבות
ההכרה בפעוטות וילדים ניתנת באופן זמני עד לגיל 6, לאחר מכן יש להגיש דוחות עדכניים כדי לחדשה
למידע נוסף ראו סעיף 6 להוראה 10.1 בתע"ס - מדיניות הטיפול באנשים עם אוטיזם/ הפרעה התפתחותית נרחבת


השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D של משרד הרווחה אחראי על הטיפול הקהילתי והחוץ ביתי של ילדים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי. ההכרה של השירות נדרשת על מנת לממש את הזכויות בתחומים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, שתעביר את הפנייה אל השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D.
 • בקשת ההכרה המוגשת לשירות צריכה לכלול את המסמכים הבאים:
  • אבחון מוסמך
  • דוח סוציאלי שהוכן על-ידי העובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת
  • דוח חינוכי ו/או דוח תפקודי עדכני
  • דוח רפואי עדכני
  • צילום תעודת זהות
  • צו מינוי אפוטרופוס למי שמלאו לו 18
 • אם ישנן מספר אבחנות (למשל אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית), יש לצרף נימוקים לכל אבחנה ודיון מסכם ואינטגרטיבי אודות מצבו של המאובחן.
 • כאשר האבחנה אינה חד משמעית, השירות רשאי לשלוח לאבחון חוזר מטעמו, תהליך שעשוי להימשך מספר חודשים.
 • מפקח היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם יעביר את המסמכים שקיבל מהעובדת הסוציאלית לידי "פסיכולוג אָמון" (פסיכולוג קליני בעל ניסיון בתחום האוטיזם שהוסמך לקבוע לגבי הזכאות לקבלת שירותים ממשרד הרווחה).
 • העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים תקבל את תשובת השירות ותעביר אותה להורים.

ערעור

 • ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בנוגע להכרה ולזכאות לקבלת שירותים.
 • את הערעור יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, אליה הוגשה בקשת ההכרה הראשונית.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תפנה את הערעור למפקח המחוזי של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם.

השירותים הניתנים על-ידי השירות לטיפול באוכלוסיה עם אוטיזם ו- P.D.D

חשוב לדעת

 • רק מי שהוכר במשרד הרווחה זכאי לקבל את השירותים השונים, גם כאשר הם ניתנים באמצעות גורמים אחרים (כגון אלו"ט).
 • ההכרה בפעוטות וילדים ניתנת באופן זמני עד לגיל 6. בתום תקופה זו יש להגיש דוחות אבחון וחינוך/תפקוד עדכניים כדי לחדש את ההכרה.

חקיקה ונהלים

 • סעיף 6 להוראה 10.1 בתע"ס - מדיניות הטיפול באנשים עם אוטיזם/ הפרעה התפתחותית נרחבת

תודות