ילדים המוכרים על ידי משרד הרווחה זכאים לקבל שירותים בקהילה כגון נופשונים, מועדונית וחונכות


ילדים על הרצף האוטיסטי שהוכרו על-ידי משרד הרווחה ומתגוררים בבית הוריהם זכאים לקבל שירותים כגון מועדונית בשעות אחה"צ, נופשונים וחונך אישי.

השירותים הניתנים בקהילה עבור הילדים

מעונות יום

סומכים

מועדוניות

נופשונים

קייטנות

  • בחופשות הקיץ והחגים מתקיימות קייטנות המותאמות לאוטיסטים בגילאים 3-21.
  • הזכאות ניתנת שלוש פעמים בשנה, בכל פעם ל-4-5 ימים.
  • הקייטנה היא על בסיס יומי ולא כוללת שינה.
  • למידע על אתרים שמתקיימות בהם קייטנות, ראו באתר אלו"ט.
  • ניתן להתעדכן לגבי קייטנות בתקופת החופשות בחדשות אתר אלו"ט.
  • ילדים המשולבים בחינוך הרגיל זכאים לסיוע במימון קייטנות עירוניות או קייטנות שזכו במכרז של משרד הרווחה. למידע נוסף ראו סיוע במימון קייטנות לילדים עם אוטיזם המשולבים בחינוך הרגיל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

  • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים