הקדמה:

פעוטות עד גיל 3 שנמצאים על רצף האוטיזם זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם (שהות במעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל)
פעוטות השוהים במסגרות ייעודיות זכאים לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


פעוטות על רצף האוטיזם שהוכרו על-ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי - מינהל מוגבלויות זכאים לשהות במעון יום המותאם לצורכיהם (מעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל).

מעונות יום שיקומיים

שימו לב
למידע על חלופות חינוכיות/טיפוליות עבור פעוטות עם אוטיזם שלא נמצא עבורם מקום במעון יום שיקומי, ראו באתר אלו"ט.

שילוב יחידני במעון רגיל

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום

 • על ההורים להשתתף בתשלום עבור המעון, בהתאם לסכומים המפורטים בטבלה זו.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה, או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר השוהים במסגרות המוכרות על ידי גוף ממלכתי ומחייבות השתתפות הורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד.
  • מסגרות המוכרות על-ידי גוף ממלכתי הן, לדוגמה: גן קדם חובה, פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, בית ספר לילדים עם מוגבלות, מועדונית, מעון לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
 • בנוסף, משפחה חד הורית תקבל הנחה בשיעור של 50% עבור כל ילד (בכל מקרה, גם כאן השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית).
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה מבוסס על חוברת זכויות לילדים על רצף האוטיזם של אלו"ט