הקדמה:

פעוטות אוטיסטים מגיל שנה עד 3 זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם (שהות במעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל)
פעוטות השוהים במסגרות ייעודיות זכאים לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם)
למידע נוסף ראו השירות לטיפול באדם עם אוטיזם באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


מעונות יום שיקומיים

שילוב יחידני במעון רגיל

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות