פעוטות עד גיל 3 שנמצאים על רצף האוטיזם זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם (שהות במעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל)
פעוטות השוהים במסגרות ייעודיות זכאים לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם)
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


פעוטות על רצף האוטיזם שהוכרו על-ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי - מינהל מוגבלויות זכאים לשהות במעון יום שמותאם להם (מעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל).

מעונות יום שיקומיים

שימו לב
למידע על חלופות חינוכיות/טיפוליות עבור פעוטות עם אוטיזם שלא נמצא עבורם מקום במעון יום שיקומי, ראו באתר אלו"ט.

הסעות וליווי

 • פעוטות עם מוגבלות זכאים להסעה מהבית או ממקום סמוך לו למעון היום השיקומי וחזרה.
 • הפעוטות זכאים לליווי של אדם מבוגר בנוסף על הנהג - לפי צרכי הפעוט ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. למידע נוסף ראו ליווי בהסעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • ברכב ההסעה לא יהיו יותר מ-10 נוסעים, כולל הנהג והמלווה.
 • הרשות המקומית אחראית על ההסעות והליווי.
 • רשות מקומית או ארגון ציבורי שמסיעים ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, ידאגו להסעתם ברכב המתאים לסוג המוגבלות. למידע נוסף ראו רכב בטיחותי להסעת ילדים עם מוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית (וכן ארגון ציבורי) להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • רשות מקומית יכולה להסיע פעוט עם מוגבלות רק אם האחראי על הפעוט סיפק מושב בטיחותי להסעתו.

שילוב יחידני במעון רגיל

תוכנית מסיכון לסיכוי

 • בנוסף לאפשרות של שילוב יחידני, תוכנית "מסיכון לסיכוי" שפועלת ביישובים שונים מאפשרת ל-10-6 ילדים שמשולבים במעון יום רגיל לקבל טיפולים פרא-רפואיים בתוך המעון.
 • הטיפולים ניתנים על-ידי מטפלים מיחידה טיפולית להתפתחות הילד, בנוכחות סייעת מצוות המעון שתוכל לתרגל את הטיפול בעבודה השוטפת עם הילדים.
 • כדי לברר אם התוכנית פועלת באזור המגורים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • לפרטים נוספים על התוכנית ראו אתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום

 • ההורים משתתפים בתשלום למעון בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט בטבלה זו.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות):
  1. החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
  2. תובא בחשבון רק מחצית מסכום ההכנסה של ההורה.
  3. לכל ילד תינתן הנחה בשיעור 50%.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר ששוהים במסגרות מוכרות שמחייבות את השתתפות ההורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד. מסגרות מוכרות הן, לדוגמה: פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, מועדונית.
 • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה מבוסס על חוברת זכויות לילדים על רצף האוטיזם של אלו"ט