פעוטות עד גיל 3 שנמצאים על רצף האוטיזם זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם (שהות במעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל)
פעוטות השוהים במסגרות ייעודיות זכאים לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם)
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


פעוטות על רצף האוטיזם שהוכרו על-ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי - מינהל מוגבלויות זכאים לשהות במעון יום המותאם לצורכיהם (מעון יום שיקומי או שילוב במעון יום רגיל).

מעונות יום שיקומיים

שימו לב
למידע על חלופות חינוכיות/טיפוליות עבור פעוטות עם אוטיזם שלא נמצא עבורם מקום במעון יום שיקומי, ראו באתר אלו"ט.

שילוב יחידני במעון רגיל

תוכנית מסיכון לסיכוי

 • בנוסף לאפשרות של שילוב יחידני, תוכנית "מסיכון לסיכוי" שפועלת ביישובים שונים מאפשרת ל-10-6 ילדים שמשולבים במעון יום רגיל לקבל טיפולים פרא-רפואיים בתוך המעון.
 • הטיפולים ניתנים על-ידי מטפלים מיחידה טיפולית להתפתחות הילד, בנוכחות סייעת מצוות המעון שתוכל לתרגל את הטיפול בעבודה השוטפת עם הילדים.
 • כדי לברר אם התוכנית פועלת באזור המגורים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • לפרטים נוספים על התוכנית ראו אתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום

 • ההורים משתתפים בתשלום למעון בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט בטבלה זו.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר. משפחה חד הורית תקבל גם הנחה בשיעור 50% עבור כל ילד.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר ששוהים במסגרות מוכרות שמחייבות את השתתפות ההורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד. מסגרות מוכרות הן, לדוגמה: פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, מועדונית.
 • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה מבוסס על חוברת זכויות לילדים על רצף האוטיזם של אלו"ט