הקדמה:

ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי זקוקים להכרה של משרד העבודה והרווחה, כדי לממש את זכאותם לשירותים שונים
החל מה-01.02.2019 הכרה בילד תהיה תקפה עד גיל 18, לאחר מכן תידרש עבורו הכרה נוספת כבוגר
למידע נוסף ראו סעיף 6 להוראה 10.1 בתע"ס - מדיניות הטיפול באנשים עם אוטיזם/ הפרעה התפתחותית נרחבת


משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אחראי על הטיפול הקהילתי והחוץ ביתי של ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי. ההכרה של המשרד נדרשת כדי לממש את הזכאות לקבלת שירותים בתחומים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, שתעביר את הפנייה.
 • בקשת ההכרה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:
  • אבחון רפואי ופסיכולוגי מוסמך (ראו אבחון אוטיזם)
  • דוח סוציאלי שהוכן על-ידי העובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת
  • דוח חינוכי ו/או דוח תפקודי עדכני
  • דוח רפואי עדכני
  • צילום תעודת זהות
  • צו מינוי אפוטרופוס לבני 18 ומעלה (אם מונה להם אפוטרופוס)
 • אם ישנן מספר אבחנות (למשל אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית), יש לצרף נימוקים לכל אבחנה ודיון מסכם ואינטגרטיבי אודות מצבו של המאובחן.
 • כאשר האבחנה אינה חד משמעית, השירות רשאי לשלוח לאבחון חוזר מטעמו, תהליך שעשוי להימשך מספר חודשים.
 • מפקח היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם יעביר את המסמכים שקיבל מהעובדת הסוציאלית לידי "פסיכולוג אָמון" (פסיכולוג קליני בעל ניסיון בתחום האוטיזם שהוסמך לקבוע לגבי הזכאות לקבלת שירותים ממשרד הרווחה).
 • העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים תקבל את תשובת השירות ותעביר אותה להורים.

חידוש ההכרה לבוגרים

 • בעבר, ההכרה בפעוטות וילדים ניתנה באופן זמני עד לגיל 6, ולאחר מכן נדרשו דוחות עדכניים כדי לקבל הכרה קבועה.
 • החל מה-01.02.2019 כל "הכרה בילד עם אוטיזם" תהיה תקפה עד גיל 18. למי שהגיעו לגיל 18 תידרש "הכרה בבוגר עם אוטיזם" כדי שיוכלו להמשיך לקבל את השירותים השונים.
 • לילדים שקיבלו הכרה קבועה על-פי הכללים הקודמים (לפני פברואר 2019), לא יחול שינוי בזכאות ולא יהיה צורך בחידוש ההכרה עבורם כשיגיעו לגיל 18.
 • למידע נוסף ראו הודעת מינהל המוגבלויות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ערעור

 • ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בנוגע להכרה ולזכאות לקבלת שירותים.
 • את הערעור יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, אליה הוגשה בקשת ההכרה הראשונית.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תפנה את הערעור למפקח המחוזי של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם.

שירותים שניתנים לילדים ולבוגרים לאחר תהליך ההכרה

חשוב לדעת

 • רק מי שהוכר במשרד הרווחה זכאי לקבל את השירותים השונים, גם כאשר הם ניתנים באמצעות גורמים אחרים (כגון אלו"ט).

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים