הורים שכולים של מי שנספו בפעולת איבה יכולים לקבל הלוואה למימון טיפולי שיניים


הורים שכולים של מי שנספו בפעולת איבה יכולים להיעזר בהלוואות לסיוע במימון טיפולי שיניים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים