סטודנטים לתואר ראשון עשויים להיות זכאים להלוואה לסיוע מימון הלימודים


הלוואות לשכר לימוד נועדו לסייע לסטודנטים לממן את שכר לימודיהם כדי לעודד לימודים אקדמיים ולמנוע מצב שבו גובה שכר הלימוד יהווה מחסום בפני רכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות חלשות.

מי זכאי?

תנאי הזכאות להלוואה

  • ניתן לבקש את ההלוואה בכל אחת משנות הלימוד של התואר הראשון (תואר ראשון אחד בלבד).
  • סכום ההלוואה הינו בגובה שכר הלימוד שהסטודנט נדרש לשלם או שכר הלימוד השנתי (לגבי מוסד לימודי שהמדינה משתתפת בתקציבו), לפי השכר הנמוך.
  • סטודנט הזכאי להשתתפות (מלאה או חלקית) בשכר הלימוד מהמדינה, מרשויות מקומיות או מכוח הסכם קיבוצי (לרבות צו הרחבה) יקבל את ההלוואה בניכוי סכום ההשתתפות.

תקופת הזכאות להלוואה

  • הזכאות לקבלת ההלוואה הינה למשך תקופת הלימודים לתואר ראשון הנהוגה במוסד שבו לומד הסטודנט או במוסד שהמדינה משתתפת בתקציבו, לפי התקופה הקצרה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל דיקאנט הסטודנטים במוסד הלימודי בו הסטודנט לומד ולברר מה הנוהל במוסד זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים