הקדמה:

בשנת 2014 הוסדרו הכללים לשירות לאומי-אזרחי לאוכלוסייה החרדית
נקבע, כי תלמידי ישיבות רשאים לשרת בשירות לאומי-אזרחי במקום השירות בצה"ל
ההשמה בשירות מתבצעת דרך ארגון ״חברים״ שמרכז את השירות לאוכלוסייה החרדית מטעם רשות השירות הלאומי-אזרחי
משרתים חרדים זכאים לדמי כלכלה ונסיעות ולהטבות כלכליות לאחר תום השירות
למידע נוסף ראו חוק שירות לאומי-אזרחי


תלמידי ישיבות רשאים לשרת בשירות לאומי-אזרחי במקום השירות בצה"ל.

שימו לב
 • המידע בדף זה מתייחס לחרדים שהחלו לשרת בשירות הלאומי-אזרחי החל מיוני 2014 בלבד.
 • על משרתים חרדים שהחלו שירות במועד מוקדם יותר, חלים כללים אחרים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אברכים מגיל 21 שתורתם אומנותם ושהופנו לשירות לאומי-אזרחי על-ידי צה"ל, לאחר שנתנו הסכמתם לכך.

למי ואיך פונים

 • מי שעומד בתנאים שצוינו ומעוניין להשתלב בשירות יכול לפנות לארגון ״חברים״ כדי לקבל פרטים נוספים.

שלבי ההליך

 • יש לפנות ללשכת הגיוס לצה"ל ולבקש להשתלב בשירות הלאומי-אזרחי לתלמידי ישיבות.
 • צה"ל יפנה את המועמד לרשות השירות הלאומי-אזרחי, וזו תפנה אותו לארגון ״חברים״ שמתפעל מטעמה את השירות לחרדים.
 • בארגון ייערך למועמד תהליך מיון שכולל מילוי שאלון אישי ושאלון רפואי, צילום תמונה, עדכון פרטים ועוד.
 • תיערך עם המועמד "שיחת שיבוץ" במהלכה הוא יקבל הסבר על אפשרויות השירות ויופנה למסגרת התנדבות ("גוף מפעיל").
 • לאחר אישור מסגרת ההתנדבות, המועמד יוכל לחתום על הצהרות ומסמכים רלוונטיים ולהתחיל את השירות.

חשוב לדעת

 • בתום השירות, זכאים המשרתים להטבות כלכליות בדומה לחיילים משוחררים.
 • מי שקיבל פטור משירות צבאי רשאי להתנדב אף הוא לשירות לאומי-אזרחי. מסלול שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי הוא מסלול שונה מהמסלול לחרדים, והוא כולל תנאי שירות וכללים שונים. להרחבה ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים