ניצולי שואה ילידי לוב שברחו מבתיהם מפחד הגרמנים בתקופה שבין ינואר 1942 לבין ינואר 1943, ולא היו זכאים לתגמול בעבר, יהיו זכאים לתגמול מכוח ההחלטה המנהלית בעניין ניצולי שואה מלוב, בתנאי שטענו לעילת נרדפות מזכה, ובכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בחוק נכי רדיפות הנאצים
אם התביעה לתגמול של ניצול השואה הוגשה לרשות לפני 2010, התגמול ישולם מאפריל 2010 בלבד
תביעה שהוגשה אחרי אפריל 2010, במקרה שתוכר, מועד התשלום יהיה ממועד הגשת התביעה והעלאת העילה המזכה
ניצולי שואה שהגישו תביעה לפני אפריל 2010 ומבקשים לקבל את התגמול ממועד הגשת התביעה, יצטרכו לפנות לועדת העררים שליד בית משפט השלום
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

בעקבות החלטה מנהלית של הרשות לזכויות ניצולי השואה, עשויים ניצולי שואה ילידי לוב להיות זכאים לתגמול מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים. ערך זה מפרט את תנאי הזכאות של ניצולי השואה ילידי לוב בהתאם להחלטה המנהלית, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות הקבועים בחוק. לפרטים נוספים לגבי תנאי הזכאות וגובה התגמול לחץ כאן.

ההחלטה המנהלית בעניין ניצולי שואה ילידי לוב

 • ביום 14.09.2010 התקבלה החלטה מנהלית, להעניק לניצולי שואה יוצאי לוב תגמול לפי תנאי הזכאות בחוק נכי רדיפות הנאצים, בתנאי שטענו לעילת נרדפות מזכה, ונתנו הסכמתם לקבל את התגמולים החל מאפריל 2010.
 • בהתחשב בגילם המתקדם של ניצולי השואה ילידי לוב שעדיין לא הוכרו תביעותיהם, הוחלט על זכאות למי שעומד בתנאי הזכאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, וכן טען לעילת נרדפות מזכה.
 • הזכאות לתגמול לפי החלטה זו, תינתן החל מחודש אפריל 2010, למי שהגיש את התביעה במועד קודם לתאריך זה. למי שהגיש את התביעה במועד מאוחר יותר או שטרם הגיש את התביעה, הזכרות לתגמול תחל ממועד הגשת התביעה וכל המסמכים הדרושים.
 • ניצול שואה שמבקש לקבל את התגמול רטרואקטיבית למועד שנקבע בהחלטה המנהלית, או לקבל תגמול לפי עילות רדיפה נוספות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, יצטרך לוותר על הזכאות לתגמול מכוח ההחלטה המנהלית. במקרה כזה, הרשות המוסמכת תבחן את העובדות הנטענות ואת מהימנותם, ותקבל החלטה בהתאם.
 • במקרה של דחיית התביעה על ידי הרשות המוסמכת ניתן להגיש ערר לוועדת העררים שליד בית משפט השלום.
 • ניצול שואה שיוותר על זכאותו מכוח ההחלטה המנהלית, ותביעתו תידחה, לא יוכל לחזור ולבקש לקבל את התגמול מכוח ההחלטה המנהלית.

מי זכאי?

 • יהודי לוב שברחו מבתיהם מפחד הגרמנים בתקופה שבין ינואר 1942 לבין ינואר 1943 ולא היו זכאים לתגמול בעבר.
 • הזכות נתונה ליהודי לוב שהגישו בעבר בקשה להכרה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים ונדחו על ידי הרשות המוסמכת, ולכאלה שטרם הגישו בקשה.
 • במקרים בהם ניצולי שואה הגישו תביעה לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת התגמול, יתכן ויורשיהם יהיו זכאים לתגמול עבור התקופה שבין הגשת התביעה לבין פטירת ניצול השואה.
 • למידע אודות זכאותו/ה של בן או בת זוג של ניצול/ה שנפטר/ה, להמשיך לקבל תגמול, מהחודש שלאחר הפטירה - לחץ כאן.

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולי שואה ילידי לוב שעדיין לא הגישו בקשה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים:
 • ניצולי שואה ילידי לוב שהגישו בעבר בקשה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובקשתם נדחתה:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

ארגונים נוספים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים