המוסד לביטוח לאומי אינו חייב לערוך מיוזמתו בדיקות לתיאום דמי ביטוח לאומי ולזכאות להחזר כספים ששולמו ביתר, אם לא הוגשה לכך בקשה מאת המבוטח
בירור זכאויות שונות והגשת תביעה הם באחריות המבוטח
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:תצ (ת"א) 22654-03-16‏
תאריך:21.08.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

בית המשפט האזורי לעבודה פסק כי המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב, ואף אינו רשאי, לבצע בדיקה מיוזמתו לבירור זכאותם של המבוטחים העובדים במספר עבודות לתיאום דמי ביטוח או לקבלת החזר כספי על סכומים שנגבו ביתר.

תמצית הטענות ופסק הדין

  • התובע הגיש תביעה בטענה כי המוסד לביטוח לאומי לא ביצע עבורו תיאום דמי ביטוח ולא השיב לו כספים ששילם ביתר.
  • התובע לא הגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה מתאימה, אך טען כי המוסד לביטוח לאומי ידע כי התובע עבד כשכיר בכמה עבודות ולכן היה עליו לבצע מיוזמתו תיאום דמי ביטוח, ומשלא עשה זאת עליו להחזיר לתובע כספים שנגבו ביתר.
  • התובע טען כי לא ידע על זכותו לפי החוק ולכן לא הגיש בקשה מתאימה למוסד לביטוח לאומי.
  • בית המשפט דחה את התביעה ופסק כי המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לבצע בדיקות יזומות בנוגע למבוטחים, הנוגעות לזכויותיהן, מבלי שהוגשה בקשה מתאימה מאת המבוטח.
  • יתר על כן, המוסד לביטוח לאומי אף אינו רשאי לבצע בדיקות כאמור ללא הגשת בקשה, שכן הבדיקה נעשית בהסתמכות על נתונים מסוימים אותם מוסר המבוטח בבקשה.
  • למרות שראוי כי המוסד לביטוח לאומי יפעל להרחבת הידע של ציבור המבוטחים בנוגע לזכויותיהם, הוא אינו מחויב לעשות זאת, ובירור הזכויות והגשת התביעה הם באחריות המבוטחים.

משמעות

  • המוסד לביטוח לאומי לא מחויב, ואף אינו רשאי, לבצע בדיקות מיוזמתו לבירור זכאותם של המבוטחים לתיאום דמי ביטוח או קבלת החזר כספי, אם לא הוגשה לכך בקשה מאת המבוטח.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".