מבוטחים שמקבלים שכר או פנסיה מוקדמת מכמה מקומות עבודה ונוכו להם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי זכאים להחזר כספי
אם ההכנסה מהמעסיק/משלם הפנסיה העיקרי היא עד 7,522 ₪ בחודש יש להגיש בקשה מקוונת להחזר. אם ההכנסה הכוללת היא מעל 49,030 ₪ בחודש יש להגיש את הבקשה בסניף
ניתן לבקש החזר עד 7 שנים מתום השנה שעבורה מבקשים אותו- בקשות להחזר עבור שנת 2017 אפשר להגיש רק עד סוף 2024
כדי למנוע ניכויי יתר בעתיד יש לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים

כאשר לעובדים או למקבלי פנסיה מוקדמת יש כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכים להם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא.

 • במקרים שבהם מנוכים דמי ביטוח גבוהים מדי אפשר לבקש החזר דמי ביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי לא מבצע בדיקת זכאות או יוזם את תשלום ההחזר, לכן על המבוטחים להגיש בקשה להחזר.
 • יש להגיש את הבקשה בתוך 7 שנים מתום שנת המס שההחזר מבוקש עבורה.
שימו לב
החזר עבור השנה הנוכחית מבצעים באמצעות המעסיק/משלם הפנסיה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים שנוכו להם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • שכירים שמועסקים בשני מקומות עבודה או יותר
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת וגם עובדים כשכירים במקום עבודה אחד או יותר
  • מקבלי פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר
 • המבוטחים יכולים להגיש את הבקשה להחזר בתנאי שהם עונים על אחד מהמצבים הבאים:
  1. הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024).
  2. הכנסתם החודשית מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה מ-49,030 ₪ (ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח, נכון ל-2024).
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

מבוטחים שהכנסתם מהמעסיק/משלם הפנסיה העיקרי היא עד 7,522 ₪ בחודש

 • שכירים או מקבלי פנסיה שנוכו עבורם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי והכנסתם העיקרית היא עד 7,522 ₪ בחודש (נכון ל-2024), מבצעים בעצמם את חישוב ההחזר ואת הבקשה לקבלת ההחזר באופן מקוון.
 • יש להיכנס לטופס תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ממלאים את פרטי המבוטח, פרטי חשבון הבנק ופרטי המעסיקים.
 • חישוב ההחזר נעשה במערכת על-פי נתוני השכר והניכויים של העובד, כפי שדווחו על ידי המעסיקים בטופס 126 (הטופס מוגש על ידי המעסיקים בכל שנה עבור השנה הקודמת וכולל את פרטי השכר והניכויים של העובד). את ההחזר יכול לבצע רק מי שכל המעסיקים שלו המציאו את טופסי 126.
טיפ
במקרים רבים המעסיקים לא מעבירים את טופס 126, עובדה שעשויה למנוע את ביצוע ההחזר. במקרים אלה העובדים יוכלו לקבל את ההחזר אם יעבירו למוסד לביטוח לאומי את טופסי 106 מכל מקומות העבודה שבהם עבדו בשנה הרלוונטית. יש להעביר את טופסי 106 למוקד תיאומי מס באינטרנט בפקס 02-6463474 (יש לוודא שהפקס התקבל באמצעות חיוג למוקד בטלפון 02-6709988). המוקד פועל בימים א', ג', ד' בין השעות 10:00 - 14:00.
 • אפשר להזמין חישוב החזר עד 7 שנים רטרואקטיבית, למעט שנה שטרם התקבל עבורה טופס 126 מהמעסיקים/משלמי הפנסיה. החזר עבור השנה הנוכחית מבצעים באמצעות המעסיק/משלם הפנסיה.
 • אישור על קליטת הבקשה יישלח לכתובת הדוא"ל שנרשמה בטופס (או למספר הטלפון למי שסימנו שהם מעוניינים לקבל את האישור בטלפון).

מבוטחים שהכנסתם הכוללת עולה על 49,030 ₪

 • שכירים או מקבלי פנסיה שנוכו עבורם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי והכנסתם החודשית הכוללת היא מעל 49,030 ₪ (נכון ל-2024), צריכים להגיש בקשה בסניף הקרוב למקום מגוריהם.
 • יש למלא טופס בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.
 • אל הטופס מצרפים טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע ההחזר (זהו טופס מהמעסיק/משלם הפנסיה שמפרט את שכרם של העובדים והניכויים בכל חודש במהלך השנה).
 • בנוסף יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק עם פרטי החשבון שאליו יועבר ההחזר.
 • את המסמכים שולחים אל "תחום גבייה ממעסיקים" בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • ניתן לשלוח את מסמכי הבקשה ישירות לסניף באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הודעה על חישוב ההחזר תישלח לכתובת המגורים של המבקש.

תשלום ההחזר

 • החזר שישולם בתוך שנה מיום הגשת הבקשה יהיה בהתאם לשיעור עליית המדד מהמדד האחרון שפורסם לפני המועד שנעשה בו תשלום היתר.
 • החזר שישולם אחרי למעלה משנה מיום הגשת הבקשה ישולם גם בתוספת ריבית של 1% לשנה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין