בני משפחה של הרוגי מלכות שמקבלים תגמול חודשי זכאים להנחה של עד 66% בתשלום הארנונה
ההנחה ניתנת על פי שיקול הדעת של הרשות המקומית
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


בני משפחה של הרוגי מלכות שמקבלים תגמול חודשי זכאים להנחה של עד 66% בתשלום הארנונה.

  • בדירה שמתגוררים בה עד 4 בני משפחה ההנחה ניתנת עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירה שמתגוררים בה 5 בני משפחה ומעלה, ההנחה תינתן על שטח של עד 90 מ"ר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה תינתן על פי רשימת הזכאים שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לרשויות המקומיות פעם בשנה.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

  • ההנחה ניתנת על פי שיקול הדעת של הרשות המקומית.
  • מי שעונים על תנאי זכאות נוספים להנחה אחרת בארנונה יוכלו לקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים שמזכים בהנחה גבוהה יותר).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים