הקדמה:

בני משפחה של הרוגי מלכות המקבלים תגמול חודשי זכאים להנחה בתשלום הארנונה
ההנחה הניתנת היא עד לגובה של 66%
למידע נוסף, ראו באתר משרד הפנים


בני משפחה של הרוגי מלכות המקבלים תגמול חודשי זכאים להנחה עד לגובה של 66% בתשלום הארנונה.

  • ההנחה ניתנת עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • במשפחה של 4 נפשות ומעלה, ההנחה תינתן עבור שטח של עד 90 מ"ר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה תינתן על פי רשימת הזכאים שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לרשויות המקומיות פעם בשנה.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

  • את שיעור ההנחה, עד לגובה 66%, קובעות הרשויות המקומיות.
  • לא ניתן לקבל בנוסף הנחה מתוקף זכאות אחרת, ההנחה שתינתן תהיה הגבוהה מביניהן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים