בני משפחה של הרוגי מלכות זכאים לתגמול חודשי בהתאם לתנאי הזכאות
התגמול זהה לתגמול שמקבלות משפחות חיילים שנספו במערכה

בני משפחה מדרגה ראשונה של הרוגי מלכות זכאים לתגמול חודשי בהתאם לתנאי הזכאות.

 • התגמול מחושב בשיעורים ובתנאים שנקבעו על ידי משרד הביטחון למשפחות חיילים שנספו במערכה.

מי זכאי?

 • אזרחים תושבי ישראל שהם בני משפחה של הרוגי מלכות בדרגות הקרבה הבאות:
  • מי שהיו בני/בנות זוגם ביום מותם (מנישואים או ידועים בציבור) - גם אם נישאו לאחר מכן.
  • ילדיהם עד גיל 21 (כולל ילדים חורגים או מאומצים) וכן ילדים בכל גיל שמקבלים קצבת נכות ואין להם יכולת לעבוד.
  • הוריהם (כולל הורים חורגים או מאמצים).
  • אחיהם ואחיותיהם עד גיל 21 שהם יתומים מהוריהם, ללא הכנסה מספקת למחיה וללא אחים אחרים שעומדים ברשות עצמם.

תהליך מימוש הזכות

משרד הקליטה - הרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון, בני משפחותיהם ובני משפחות הרוגי מלכות
רח' קפלן 2, ירושלים 9195016
דוא"ל
טלפון 073-3972112
פקס 073-3972302
 • הרשות תבדוק ותאמת את פרטי הבקשה, ותחליט אם להכיר במבקשים כבני משפחה של הרוג/ת מלכות.
 • למי שהוכרו על ידי הרשות, בקשתם תועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך טיפול.

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות