מפקדים במילואים עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 25% בארנונה
ההנחה היא על 100 מ"ר משטח הנכס
מדובר בהנחת רשות - הרשות המקומית אינה חייבת להעניק אותה


מפקדים במילואים עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 25% מתשלום הארנונה שהם משלמים על דירתם.

 • ההנחה היא על 100 מ"ר משטח הנכס.
 • הנחה זו היא הנחת רשות - הרשות המקומית רשאית שלא להעניק אותה או לקבוע ולפרסם כללים מסוימים לגביה.

מי זכאי?

 • מי שעונה על התנאים הבאים:
  1. הוא מפקד במילואים, שמחזיק בתעודת מפקד פעיל תקפה מצה"ל, או אישור תקף מצה"ל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל.
  2. הוא רשום כשוכר הדירה או כבעליה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש.
 • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה, ותעודת מפקד מילואים פעיל או אישור אחר מצה"ל שמעיד שהוא מפקד מילואים פעיל (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • ההנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים בתוקף החל מינואר 2022.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו באותה רשות.
 • חיילי מילואים, שאינם מפקדים, עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה שהם משלמים. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לחיילי מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים