בעלי תעודת משרת מילואים פעיל עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 5% בתשלום הארנונה
הנחה זו אינה הנחת חובה ותלויה בשיקולי הרשות המקומית


מי שמשרתים בשירות מילואים פעיל עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 5% מתשלום הארנונה שהם משלמים על דירתם.

 • הנחה זו היא הנחת רשות - הרשות המקומית רשאית שלא להעניק אותה או לקבוע ולפרסם כללים מסוימים לגביה.

מי זכאי?

 • מי שעונים על התנאים הבאים:
  1. הם בעלי תעודת משרת מילואים פעיל (או אישור אחר מקביל ותקף מצה"ל).
  2. הם רשומים כשוכרי הדירה או כבעליה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה, ותעודת משרת מילואים פעיל או אישור אחר מצה"ל שמעיד על שירות מילואים פעיל (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו באותה רשות.
 • מפקדים במילואים עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 25% מסכום הארנונה שהם משלמים. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה למפקדים במילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים