הקדמה:

אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 5% בתשלום הארנונה
ההנחה לאנשי המילואים אינה הנחת חובה ותלויה בשיקולי הרשות המקומית


החל מה- 01.01.2018, מי שמשרתים בשירות מילואים פעיל עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 5% מתשלום הארנונה שהם משלמים על דירתם.

 • ההנחה לאנשי המילואים אינה הנחת חובה ותלויה בשיקולי הרשות המקומית.

מי זכאי?

 • מי שעונה על התנאים הבאים:
  1. הוא בעל תעודת משרת מילואים פעיל (או אישור תקף אחר מצה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל).
  2. הוא רשום כשוכר או כבעל הדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה, ותעודת משרת מילואים פעיל או אישור אחר מצה"ל המעיד על שירות מילואים פעיל (יש לברר בכל רשות מקומית אלו מסמכים נדרשים).

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים