חיילים שמשרתים רחוק מהבית ומקבלים השתתפות בשכר דירה זכאים להנחה של 50% בחשבון החשמל עבור 400 קוט"ש בכל חודש
הזכאים צריכים לוודא שהם רשומים כלקוח בחוזה עם חברת החשמל
למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל


חיילים שמשרתים רחוק מהבית ומקבלים השתתפות בשכר דירה זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל מדי חודש.

 • ההנחה היא בשיעור 50% עבור צריכה של 400 קילוואט־שעה הראשונים בכל חודש (800 קוט"ש בחשבון דו-חודשי) בתעריף ביתי, בבית שמשמש למגורי הזכאים.

מי זכאי?

 • חיילים בשירות סדיר שמקבלים השתתפות בשכר דירה מפני שהם משרתים רחוק מהבית.

תהליך מימוש הזכות

 • צה"ל מעביר לחברת החשמל קובץ מעודכן עם שמות הזכאים.
 • במקביל נשלחת לכל זכאי הודעה על זכאותו.
 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש לגביהם התאמה בין הנתונים שרשומים בקבצים של חברת החשמל לבין הנתונים שהתקבלו מצה"ל. ההנחה ניתנת על-פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאים, כפי שהם רשומים כלקוחות בחברת החשמל.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות להנחה, אך ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל שלהם, יתקשרו למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכנו אצל נציג השירות את פרטיהם - שם ומספר תעודת הזהות, בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שם של אדם אחר, יש לבקש שהחוזה יועבר על שמם.
 • ניתן לפנות לחברת החשמל גם באמצעות אתר האינטרנט.

חשוב לדעת

 • סכום ההנחה המקסימלי הוא כ-123 ₪ לחודש וכ-246 ₪ לחשבון דו-חודשי (נכון לפברואר 2024).
 • מי שעונים על קריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת, זכאים להנחה אחת בלבד (בשיעור הגבוה מביניהן).
 • ההנחה מופיעה בחשבון החשמל בפירוט הסעיפים המרכיבים את החשבון בסעיף נפרד הנקרא "הנחה לזכאים". הסעיף מציין את סכום ההנחה שהופחת מהחשבון.
 • בגוף החשבון מפורטים אופן חישוב ההנחה, מספר יחידות קוט"ש (כמות החשמל) שעבורן ניתנה ההנחה והתעריף לקוט"ש.
 • חשבון חשמל לדוגמה (לחצו על התמונה להצגת החשבונית המלאה):

הנחה בחשבון החשמל לזכאים - חלק עליון.jpg

טיפ
 • ניתן לבקש מחברת החשמל לקבל את חשבון החשמל אחת לחודש, במקום אחת לחודשיים.
 • כמו כן, מומלץ לברר במוקד 103 של חברת החשמל אם ישנן אפשרויות נוספות להקלה בדרכי התשלום, כגון:
  • אפשרות לפרוע את תשלום חשבון החשמל באמצעות שוברי תשלום
  • ביצוע הסדרי חוב באמצעות מת"מ בפריסות לתקופות ארוכות
  • הקלה בהסדרי חוב לצרכנים בקשיים כלכליים על-ידי ביטול ריביות ועלויות גבייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים