בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרה לחידוש רישיון נשק
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרה לחידוש רישיון נשק.

מי זכאי?

 • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
  • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה אמורה להינתן אוטומטית בזמן תשלום האגרות.
 • אם לא מקבלים את ההנחה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל אישור משרת מילואים פעיל (ניתן להפיק את האישור באמצעות אפליקציית הארנק הצה"לי).
 • זכאים שכבר שילמו את האגרה ולא קיבלו את ההנחה ישלחו לאותה כתובת גם את האישורים הבאים:
 • לבירורים ניתן להתקשר אל המשרד לביטחון הפנים בטלפון *8657.
 • אם יש בעיה בהנפקת אישור משרת מילואים פעיל ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון 1111 שלוחה 4.

חשוב לדעת

 • איחור בתשלום האגרה שולל את הזכאות להנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל