בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום האגרות שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום האגרות הבאות למשרד המשפטים:

 • שמאי במקרקעין - אגרה תקופתית, רישום בפנקס בחינות.
 • מתווכים במקרקעין - רישום לבחינה, הענקת וחידוש רישיון.
 • נוטריונים - הענקה וחידוש רישיון.
 • חוקרים פרטיים ושומרים - אגרה שנתית.
 • רואי חשבון - אגרות שנתיות, אגרות בחינה, אגרות התמחות.

מי זכאי?

 • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
  • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה אמורה להינתן אוטומטית בזמן תשלום האגרה.

בקשה לקבלת החזר

 • אם ההנחה לא ניתנה בעת תשלום האגרה יש להעביר את האישורים הבאים:
 • יש לשלוח את האישורים בדוא"ל, בהתאם לסוג האגרה:
  • בתשלומים של אגרת רישיון או אגרה שנתית יש להעביר את האישורים למייל .
  • בתשלומים של אגרות בחינה/רישום לבחינה יש להעביר את האישורים למייל .

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל