הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק השמות


 • אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק השמות.
 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור:
  • שינוי שם משפחה לבגיר יחיד.
  • שינוי שם משפחה לשני בני זוג.
  • שינוי שם משפחה לכל המשפחה.
  • שינוי שם פרטי לבגיר.
  • שינוי שם פרטי ושם משפחה לבגיר.
  • בחירת שם משפחה נוסף.
  • תעודה המעידה על שינוי שם פרטי או שם משפחה.
 • לרשימת האגרות וההנחות, ראו באתר אכ"א.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הזכאי לתעודת משרת מילואים פעיל - ביצע לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תקפה ל-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת 20 ימי שמ"פ).

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים