בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק השמות


 • אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק השמות.
 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור:
  • שינוי שם משפחה לבגיר יחיד.
  • שינוי שם משפחה לשני בני זוג.
  • שינוי שם משפחה לכל המשפחה.
  • שינוי שם פרטי לבגיר.
  • שינוי שם פרטי ושם משפחה לבגיר.
  • בחירת שם משפחה נוסף.
  • תעודה המעידה על שינוי שם פרטי או שם משפחה.
 • לרשימת האגרות וההנחות, ראו אתר רשות האוכלוסין וההגירה.

מי זכאי?

 • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
  • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים