בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להטבות מטעם רשות הטבע והגנים הלאומיים
חלק מההטבות הן אישיות וחלקן משפחתיות
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להטבות הבאות מטעם רשות הטבע והגנים הלאומיים:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג באתרי הרשות אישור זכאות דיגיטלי של "משרת מילואים פעיל".

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים