בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להטבות מטעם רשות הטבע והגנים הלאומיים
חלק מההטבות הן אישיות וחלקן משפחתיות
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להטבות הבאות מטעם רשות הטבע והגנים הלאומיים:

מי זכאי?

  • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
    • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
    • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
    • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג באתרי הרשות אישור זכאות דיגיטלי של "משרת מילואים פעיל".
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים