הקדמה:

חייל מילואים המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל זכאי להטבות ברשות הטבע והגנים הלאומיים
חלק מההטבות הן אישיות וחלקן משפחתיות


חייל מילואים שברשותו תעודת משרת מילואים פעיל זכאי להטבות הבאות ברשות הטבע והגנים הלאומיים:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים