חייל מילואים המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל זכאי לכניסה חינם למוזיאונים של משרד הביטחון
ההטבה ניתנת לחייל המילואים בלבד


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בכניסה למוזיאון יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים