הקדמה:

חייל מילואים המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל זכאי לכניסה חינם למוזיאונים של משרד הביטחון
ההטבה ניתנת לחייל המילואים בלבד


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בכניסה למוזיאון יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים