מקבלי תעודת פטור משירות מילואים יכולים להנפיק תעודה חדשה עקב אובדן או החלפת התעודה הישנה
למידע רשמי ראו אתר צה"ל


תעודות פטור משירות ביטחון מועברות לאנשי המילואים עם קבלת הפטור מהשירות באמצעות יחידותיהם.

  • במקרה של אובדן או החלפת תעודה, חייל המילואים יכול להנפיק תעודה חדשה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שקיבלו תעודת פטור משירות מילואים ומבקשים להנפיק תעודה חדשה.

למי ואיך פונים

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים