הקדמה:

מקבלי תעודת פטור משירות מילואים יכולים להנפיק תעודה חדשה עקב אובדן או החלפת התעודה הישנה


תעודות פטור משירות ביטחון מועברות לאנשי המילואים עם קבלת הפטור מהשירות באמצעות יחידותיהם.

  • במקרה של אובדן או החלפת תעודה, חייל המילואים יכול להנפיק תעודה חדשה.
  • הנפקת תעודת פטור משירות מילואים נעשית באחת מהדרכים הבאות:
    • בנקודת ההנפקה המרכזית בבסיס השלישות ברמת-גן במחנה "מקלף".
    • באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים) - לחיילי מילואים שתמונתם קיימת במאגר הצה"לי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שקיבלו תעודת פטור משירות מילואים ומבקשים להנפיק תעודה חדשה.

למי ואיך פונים

  • חיילי מילואים ללא תמונה שמורה במאגר הצה"לי נדרשים להגיע לתא התעודות במחנה "מקלף" בכתובת: רחוב בן גוריון 100, רמת-גן.
  • חיילי מילואים בעלי תמונה שמורה במאגר הצה"לי יוכלו להנפיק תעודת פטור משירות מילואים באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים