הנפקת תעודת פטור לחיילי מילואים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי תעודת פטור משירות מילואים יכולים להנפיק תעודה חדשה עקב אובדן או החלפת התעודה הישנה
 • תעודות פטור משירות ביטחון מועברות לאנשי המילואים עם קבלת הפטור מהשירות באמצעות יחידותיהם.
 • במקרה של אובדן או החלפת תעודה, חייל המילואים יכול להנפיק תעודה חדשה.
 • הנפקת תעודת פטור משירות מילואים נעשית באחת מהדרכים הבאות:
  • בנקודת ההנפקה המרכזית בבסיס השלישות ברמת-גן במחנה "מקלף".
  • באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים) - לחיילי מילואים שתמונתם קיימת במאגר הצה"לי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שקיבלו תעודת פטור משירות מילואים ומבקשים להנפיק תעודה חדשה.

למי ואיך פונים

 • חיילי מילואים ללא תמונה שמורה במאגר הצה"לי נדרשים להגיע לתא התעודות במחנה "מקלף" בכתובת: רחוב בן גוריון 100, רמת-גן.
 • חיילי מילואים בעלי תמונה שמורה במאגר הצה"לי יוכלו להנפיק תעודת פטור משירות מילואים באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).

חקיקה ונהלים

 • פקודת מטכ"ל 30.0118 - הענקת תעודות פטור משירות הביטחון.