הזכות להסעה ניתנת לתלמידים שבאזור מגוריהם אין גן או שהגן נמצא במרחק ניכר מביתם
ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים שמאפשרות מעבר בתנאי דרך סבירים
הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך


ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם.

 • הסעת תלמידים לגני הילדים היא באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 • בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 • למידע על הסעות וליווי לתלמידים עם צרכים מיוחדים והסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ראו בפורטל הסעות לבתי ספר וגני ילדים.

מי זכאי?

 • תלמידי גני חובה בחינוך הרשמי שחל עליהם חוק לימוד חובה.
 • למרות הרחבת חוק לימוד חובה, אין השתתפות במימון הסעות לילדים בגילאי 4-3 עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם.

המרחק מהמוסד החינוכי המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה

 • מרחק הליכה של יותר מ-2 ק"מ

תהליך מימוש הזכות

 • הרשות המקומית אחראית על ההסעות, והיא מגישה בקשה למשרד החינוך למימון ההסעות.

ועדת הסעות מחוזית

 • בכל מחוז פועלת ועדת הסעות של משרד החינוך הדנה בבקשות הרשויות המקומיות למימון ההסעות.
 • אישור של זכאות תלמיד להסעה או אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד, או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.

ארגון ההסעות וביצוען

 • האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 • משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי תקנות התעבורה.

איסוף ופיזור

 • בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד ממקום יישוב למוסד חינוכי. אם מספר התלמידים מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, ניתן לפצל את האיסופים.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
 • הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים המאפשרות מעבר בתנאי דרך סבירים.
 • משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות בחינוך הממלכתי-דתי בהן מונהגת הפרדה בין המינים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים