הזכות להסעה ניתנת לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שהמוסד החינוכי נמצא במרחק ניכר מביתם
ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים שמאפשרות מעבר בתנאי דרך סבירים
ההסעות מאושרות רק אם התלמידים מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות של החינוך הרשמי הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם.

 • הסעת תלמידים לבתי הספר היא באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 • ביישובים שבהם ישנה תחבורה ציבורית, חלק מהרשויות מסייעות במימון רכישת כרטיסיות נסיעה.
 • כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 • בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 • למידע על הסעות וליווי לתלמידים עם צרכים מיוחדים והסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ראו בפורטל הסעות לבתי ספר וגני ילדים.

מי זכאי?

 • תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה - מגן חובה ועד כיתה י' (למרות הרחבת חוק לימוד חובה, אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי כיתות י"א-י"ב בתוך יישוב המגורים).
 • ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי בזרם החינוך שבו התלמיד לומד גם תלמידי כיתות י"א-י"ב זכאים להסעות למוסד החינוכי הקרוב ביותר, ובתנאי שהמוסד נמצא במרחק הליכה של מעל ל-3 ק"מ.
 • במועצות אזוריות - כל התלמידים שלומדים מחוץ ליישוב המגורים זכאים להסעה (כולל תלמידי י"א ו-י"ב), ללא קשר למרחק.
 • ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (כיתה לבעלי לקויות למידה) בלבד ליישוב הקרוב ביותר (מכיתה א' ועד כיתה י').
 • תלמידים הלומדים בחווה חקלאית או במרכז ימי זכאים להסעה פעם בשבוע הלוך ושוב.
 • תלמידים שלומדים במרכזים טכנולוגיים מקצועיים (מט"ם) ובמסגרות למחוננים, יהיו זכאים להסעה. ההשתתפות בעלות ההסעה עבור תלמידים מחוננים תיעשה הן עבור תלמידים שלומדים במסגרות למחוננים פעם בשבוע והן עבור תלמידים שלומדים במסגרת למחוננים במהלך כל ימות השבוע.
  • הערה: הזכאות תינתן רק בתנאי שהשיעורים במוסדות אלה אינם חלק נפרד מתוכנית הלימודים.
 • תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות או מאמצות - כתובת הפנימייה או ההוסטל או כתובת משפחת האומנה היא כתובת המגורים הרשמית של התלמידים. חובת הטיפול בהסעתם של התלמידים חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הם מתגוררים.

מי לא זכאי

 • תלמידי בתי ספר על-אזוריים, ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה.
 • כמו כן, משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר ממלכתיים-דתיים תורניים שמונהגת בהם הפרדה בין המינים.
טיפ
אגף ההסעות במשרד החינוך אינו מפקח על תשלומים שהרשויות המקומיות גובות מהורים עבור הסעות שאינן נכללות בין מקרי הזכאות.

המרחק מהמוסד החינוכי המזכה בהשתתפות בהוצאות ההסעה

 • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (כולל): מרחק הליכה של יותר מ-2 ק"מ.
 • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מרחק הליכה של יותר מ-3 ק"מ.
 • רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר מהמרחק הקבוע הנדרש, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות החינוך המקומית תאפשר תחבורה.
 • ברשויות המקומיות: במקרה שהתחבורה הציבורית אינה מספקת ומתאימה לתלמיד - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו.

תהליך מימוש הזכות

 • הרשות המקומית אחראית על ההסעות, והיא מגישה בקשה למשרד החינוך למימון ההסעות.

ועדת הסעות מחוזית

 • בכל מחוז פועלת ועדת הסעות של משרד החינוך הדנה בבקשות הרשויות המקומיות למימון ההסעות.
 • אישור של זכאות תלמיד להסעה או אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד, או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.

ארגון ההסעות וביצוען

 • האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 • משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי תקנות התעבורה.

איסוף ופיזור

 • בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד ממקום יישוב למוסד חינוכי. אם מספר התלמידים מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, ניתן לפצל את האיסופים.
 • על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד או בשני פיזורים לכל היותר.
 • לא יקוימו שיעורים במקצועות חובה בשעת אפס, שמחייבים קווי הסעות נוספים או מיוחדים.

משך זמן הנסיעה

 • אין הנחיה של משרד החינוך בנושא משך זמן הנסיעה. אולם הכלל הוא שמשך זמן ההסעה לא יעלה על שעה וחצי, למעט מקרים שבהם תלמידים משובצים במרחק ניכר מביתם (לדוגמא: נתניה – ירושלים). במקרים אלו ייתכן שזמן הנסיעה יתארך בשל המרחק ועומסי התנועה.
 • במקרים שבהם זמן הנסיעה מתארך בשל מספר התלמידים ופיזורם במספר מוסדות חינוך שונים, הרשות המקומית יכולה לפצל את המסלול.
 • ניתן לפנות בבקשות בנושא זה למשרד החינוך.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי במקרים שבהם הדבר סביר היא תשתתף בעלות נסיעה הכוללת כבישי אגרה, וכי אם ייקבעו מסלולים שכוללים נסיעה בכבישי אגרה (כגון כביש 6), חברות ההסעה יהיו מחויבות לנסוע בהם.
 • הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 • ההסעות מאושרות רק למוסדות חינוך בעלי רישיון בתוקף מטעם משרד החינוך ובפיקוח של משרד החינוך.
 • ההסעות המאורגנות מתבצעות בהתאם לשעת פתיחת הלימודים הרשמית שהיא 8 בבוקר.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים המאפשרות מעבר בתנאי דרך סבירים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים