הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה החיים בחו"ל באופן קבוע, זכאים למימון ביקור התייחדות בארץ
המימון כולל הוצאות נסיעה מחו"ל לארץ וחזרה וכן הוצאות שהייה למשך ששה ימים בארץ
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות של מי שנספה בפעולת איבה אשר חיים בחו"ל באופן קבוע, זכאים להגיע לארץ לביקור התייחדות, וביקורם ימומן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 • המוסד לביטוח לאומי ישלם את הוצאות הנסיעה הלוך ושוב.
 • כמו כן ישלם המוסד לביטוח לאומי הוצאות שהייה למשך 6 לילות בבית מלון, שדירוגו לכל היותר 4 כוכבים או ישתתף בהוצאות שהייה בסך 565 ₪.

מי זכאי?

 • מי שעומדים בכל התנאים הבאים זכאים למימון הביקור בארץ:
  1. בן משפחתם נספה בפעולת איבה.
  2. הם בני משפחה באחת מדרגות הקרבה הבאות - אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות.
  3. הם חיים בחו"ל באופן קבוע.

תדירות הביקורים

 • אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות שלא מלאו להם 18 שנה זכאים להגיע לביקורי ההתייחדות הבאים:
 • אחים ואחיות שמלאו להם 18 שנה זכאים להגיע לארץ לביקורי ההתייחדות הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • למימוש הזכאות יש להגיש בקשה בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום המגורים כחודשיים לפני מועד ההגעה לארץ.
 • המוסד לביטוח לאומי יבדוק את הבקשה, ואם תאושר, ישתתף במימון הוצאות הטיסה והשהייה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים