בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק שנתי להשתתפות בהוצאות האזכרה
המענק הוא בסך 1,013 ₪ (נכון לשנת 2023)


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק שנתי להשתתפות בהוצאות האזכרה.

גובה המענק

 • המענק הוא בסך 1,013 ₪ (נכון לשנת 2023).

מי זכאי?

 • המענק משולם לבני/בנות הזוג של הנספים (מנישואים או ידועים בציבור) ולהורים השכולים.
  • אם בן/בת הזוג של הנספה נפטר/ה, המענק שיועד לבן/בת הזוג ישולם לאחד מילדי הנספה.
  • אם הורי הנספה נפטרו, המענק שיועד להורים השכולים ישולם לאחד מאחי/אחיות הנספה.
 • אם אין לנספה שאירים, המענק ישולם לקרוב ששילם את הוצאות האזכרה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית לבני/בנות הזוג ולהורים השכולים עם התגמול החודשי בחודש הפטירה (לפי התאריך הלועזי).
 • אם בני/בנות הזוג או ההורים נפטרו ויש מספר יתומים או מספר אחים של הנספה, עליהם לשלוח למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים בקשה לתשלום המענק והצהרה משותפת שבה הם מסכימים למי מביניהם יש לשלם את המענק.
 • אם אין לנספה שאירים וקרוב משפחה אחר שילם את הוצאות האזכרה, עליו להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב בקשה לקבל את המענק ולצרף קבלות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים