בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למענק שנתי להשתתפות בהוצאות האזכרה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למענק שנתי להשתתפות בהוצאות האזכרה.

גובה המענק

 • המענק הוא בסך 1,047 ₪ (נכון לינואר 2024).

מי זכאי?

 • המענק משולם להורים ולבני/בנות הזוג השכולים (מנישואים או ידועים בציבור).
 • אם ההורים גרושים, כל אחד מהם יהיה זכאי למענק בנפרד.
  • אם ההורים נפטרו, המענק שלהם ישולם לאחד מהאחים או האחיות השכולים (בהסכמת שאר האחים).
  • אם בן/בת הזוג השכול/ה נפטר/ה, המענק של בן/בת הזוג ישולם לאחד מהיתומים (בהסכמת שאר הילדים).
  • אם אין אחים שכולים או יתומים, המענק ישולם לקרוב ששילם את הוצאות האזכרה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק משולם אוטומטית לבני/בנות הזוג ולהורים השכולים עם התגמול החודשי מדי שנה בחודש הפטירה (לפי התאריך הלועזי).
 • אם בן/בת הזוג השכול/ה נפטר/ה או ההורים נפטרו ויש מספר יתומים או מספר אחים שכולים, עליהם לשלוח בקשה לתשלום המענק והצהרה משותפת שבה הם מסכימים למי מביניהם ישולם המענק.
 • אם אין שאירים וקרוב משפחה אחר שילם את הוצאות האזכרה, עליו להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב בקשה לקבל את המענק ולצרף קבלות על ההוצאות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים