הקדמה:

באוטובוסים בקווים עירוניים ניתן להעלות אופניים מתקפלים בלבד לאזור הנוסעים, בהתאם לכללים שנקבעו
באוטובוסים בין-עירוניים ניתן לאחסן אופניים בתא המטען
העלאת האופניים לאוטובוס אינה כרוכה בתשלום נוסף
מידע נוסף ראו בנוהל העלאת אופניים לתחבורה ציבורית באתר משרד התחבורה.


נוסעים בתחבורה הציבורית יכולים במקרים מסוימים להעלות את אופניהם לאוטובוס.

 • העלאת האופניים לאוטובוס אינה כרוכה בתשלום נוסף.

אוטובוסים בין-עירוניים

 • באוטובוסים בין-עירוניים ניתן בזמן הנסיעה לאחסן אופניים בתא המטען הרחוק מדלת הנסיעה הקדמית (חל איסור להכניס אופניים למרחב הנוסעים).
 • אין להכניס לתא המטען אופניים שמורכב עליהם התקן גדול המשמש להסעת אדם אחר, מלבד לכיסא תינוק.
 • בעל האופניים יבדוק שאין על האופניים עצמים חדים או בולטים שעשוים לסכן מטען של נוסעים אחרים, ויוודא שהאופניים יציבים בתא המטען.
 • נהג האוטובוס רשאי שלא להתיר להכניס לתא המטען אופניים משומנים או מלוכלכים.

אוטובוסים עירוניים

 • באוטובוסים עירוניים אין להעלות למרחב הנוסעים אופניים (ממונעים או רגילים) שאינם מתקפלים.
 • ניתן להעלות למרחב הנוסעים באוטובוס עירוני כל אופניים מתקפלים המאוחסנים בתיק נשיאה.
 • אם האופניים אינם מאוחסנים בתיק נשיאה, הנהג רשאי לסרב להעלות אותם לאוטובוס בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האופניים אינם מקופלים לחלוטין (כולל חלקים בולטים כגון דוושות או כידון) ועלולים לסכן את שאר נוסעי האוטובוס
  • האופניים מלוכלכים באופן בולט לעין
 • באחריות הנוסע להשאיר את אופניו צמודים אליו לאורך כל זמן הנסיעה באוטובוס.

מי זכאי?

 • כלל הנוסעים באוטובוסים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל