הקדמה:

השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור (אלא אם ניתנה לכך הנחיה מוגדרת)
צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט
אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו


ככלל, השימוש בטכנולוגיה אישית ובפרט בטלפון נייד במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור.

 • יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי, ואין להציבו על השולחן בכיתה, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.
 • צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים. אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו.
 • צילום במהלך פעילות חינוכית, בתוך הכיתה או מחוצה לה, ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

טיפול במקרים של שימוש אסור בטכנולוגיה אישית

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת, או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.
 • במקרה של הפרת ההוראות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה אישית, בית הספר יבחר תגובות באופן הדרגתי, מטווח התגובות האפשריות הבאות:
  • קיום שיחת בירור.
  • הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר המנהל במקום קבוע, נעול ובטוח, תוך שמירה על צנעת הפרט. החזרת המכשיר תיעשה בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו.
  • יידוע ההורים.
 • במקרה של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות, שליחה וקבלה של מסרונים):
  • הזמנת ההורים.
  • התייחסות בתעודה בסעיף ההתנהגות.
  • כתיבת עבודה בנושא.
 • על בית הספר לבחור בתגובות באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.
 • חיפוש בטלפון בטאבלט או במחשב של התלמיד:
  • אסור לבצע חיפוש בחפציו האישיים של תלמיד, למשל: בטלפון הסלולרי, במחשב בטבאלט ובמכשירים דיגיטליים אחרים.
  • אם יש חשד שנעשתה פגיעה בתלמיד באמצעות מכשיר דיגיטלי (למשל צילום תלמיד בלי ידיעתו או הפצת תמונה/סרט שלו בווטסאפ בלי הסכמתו), על צוות בית הספר לדווח למנהל בית הספר, ועליו לברר את הפרטים תוך שמירה על צנעת הפרט וזכויות התלמיד. אם הוחלט להגיש תלונה למשטרה, יש לפעול על פי הנחיותיה.

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il


חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים