אסור להפיץ תמונות, הקלטות או סרטונים בעלי אופי מיני ללא הסכמתו של האדם המצולם ופרסום כזה יכול להוות עבירה של הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות, שהעונש עליהן הוא עד 5 שנות מאסר
האיסור על הפצה (כולל שיתוף ברשתות חברתיות) חל גם על מי שקיבל אותם לידיו מצד שלישי
אדם שתמונותיו או סרטוניו הופצו יכול לפנות אל אתרי האינטרנט ולבקש להסירם, להגיש תלונה במשטרה, ובמקרה של בני נוער הלומדים במערכת החינוך ניתן לפעול גם במסגרת מוסדות החינוך עצמם
ניתן להגיש תביעת פיצויים בבית המשפט נגד מי שהפיץ את הסרטים, התמונות או ההקלטות
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, מהווה הטרדה מינית, לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

 • פרסום סרטונים ותמונות בעלי אופי מיני, עלולים להוות עבירה גם לפי חוק הגנת הפרטיות.
 • האיסור לפרסם או להפיץ תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני אינו חל רק על מי שצילם אותם, אלא גם על מי שקיבל אותם לידיו, גם אם לא צילם אותם בעצמו.

מהו "פרסום המתמקד במיניות"

 • החוק אינו מפרט מהו טיבו של "פרסום המתמקד במיניות", אך קיימים מקרים בהם לא קיים ספק כי מדובר בפרסומים בעלי אופי מיני מובהק.
דוגמה
 • נער ונערה תיעדו עצמם בסרטון כשהם מקיימים יחסי מין. עם פרידתם, פרסם הנער את הסרטון, אותו שלח להוריה ולחבריה של הנערה, וזאת ללא הסכמתה.
 • נער שלח לבן זוגו תמונות בהן הוא נראה בעירום. בן הזוג שלח את התמונות באפליקציית וואטסאפ לחבריו, ללא הסכמת הנער.
 • עובד קיבל בדואר אלקטרוני תמונות עירום של חברה לעבודה, ושלח את התמונות לחבריו.
 • לעומת זאת, קיימים מעשים פחות מובהקים, בהם ייבחן האם מדובר ב"פרסום המתמקד במיניות" על ידי בחינת שני היבטים:
  • מידת החשיפה המינית המגולמת בפרסום - האם מוצג עירום או תכנים מיניים.
  • נסיבות הפרסום (קהל היעד שלו, ההקשר והמקום בו פורסם ועוד) - האם יש בפרסום כדי לבזות או להשפיל את הנפגע.

מי זכאי

 • כל אדם שתמונות, סרטים או הקלטות שלו בעלות אופי מיני פורסמו ללא הסכמתו.

הליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, וחובתו של כל אדם שלא להפיץ תמונות, סרטונים או הקלטות של אדם אחר ללא הסכמתו.
 • אדם שתמונותיו או סרטוניו הופצו יכול להגיש תלונה במשטרה. למידע נוסף ראו הגשת תלונה פלילית בגין הטרדה מינית.
 • כמו כן יכול אותו אדם להגיש תביעת פיצויים נגד מי שהפיץ את התמונות, הסרטונים או ההקלטה. למידע נוסף ראו הגשת תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית (לא במסגרת עבודה).
 • בנוסף ניתן לפנות אל אתרי האינטרנט ולבקש להסירם כפי שמפורט בהמשך.
 • אם מדובר בתלמידים שהפיצו את התמונות, הסרטונים או ההקלטות, ניתן לפנות אל מוסדות הלימוד עצמם ולפעול במסגרתם כפי שמפורט בהמשך.
 • המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מפעיל את מוקד 105 לדיווח, מידע וסיוע בנושאי אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת. זהו מוקד משטרתי-אזרחי הנותן סיוע ראשוני לאירועי הפגיעה השונים וניתן לפנות אליו בטלפון או בפנייה מקוונת.

כיצד לפעול אם סרטון או תמונה הופצו באתר אינטרנט?

 • אם מדובר באתר אשר ניתן לאתר את זהות המפעילים או הבעלים, ניתן לפנות ישירות אליהם בבקשה להסיר את התכנים.
 • אם מדובר באתר שזהות מפעיליו או בעליו אינה ידועה, והאתר יושב על גבי שרתים של חברה או אתר אינטרנט שמספק גם את הפלטפורמה ליצירת האתר עצמו, יש לפנות לחברה או לאתר המספקים את השירות לאתר בו פורסמו התכנים.
 • אם מדובר באתרים חברתיים, כגון יוטיוב או פייסבוק, יש לפנות אל החברה עצמה בבקשה להסיר את התכנים.
 • במקרים בהם לא ניתן לאתר את הגורמים הרלוונטיים, ניתן לפנות לחברת גוגל, בעמוד צור קשר.
 • במקרים בהם מדובר בתמונות, סרטונים או הקלטות שמופיעים בהם קטינים, ניתן לפנות למוקד 105 לדיווח ומתן מענה בנוגע לפגיעות, אלימות ופשיעה נגד ילדים ונוער ברשת.
 • למידע נוסף בדבר זכויות נפגעי עבירת הטרדה מינית ואפיקי פעולה ראו הטרדה מינית.

טיפול במוסדות החינוך במקרה של הפצת סרטון, הקלטה או תמונה בעלי אופי מיני

כאשר התכנים אינם כוללים עירום או יחסי מין

 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של התלמיד המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את התלמיד ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, מחייב טיפול בתוך המסגרת החינוכית.
 • אם אין מדובר בעירום או ביחסי מין, על המוסד החינוכי חלה חובה לנקוט את הפעולות הבאות:
  • לפעול להפסקת הפגיעה ולהסרת התוכן הפוגעני.
  • להשעות את התלמיד הפוגע עד 4 ימים (בבית הספר היסודי) או עד 8 ימים (בחינוך העל-יסודי).
  • לקיים שיחות עם התלמידים המעורבים.
  • ליידע את הורי התלמידים המעורבים.
  • לדווח למפקח על בית הספר והמפקח על הייעוץ.
 • בנוסף, רשאי המוסד החינוכי, בהתאם לשיקול דעתו של הצוות לעשות כל אחד מאלה:
טיפ
בכל מקרה המוסד החינוכי אינו רשאי לערוך חיפוש במכשיר הפרטי של התלמיד.

כאשר התכנים כוללים עירום או יחסי מין

 • אם מדובר בפרסום תצלום, סרט או הקלטה של תלמיד, שיש בהם עירום ו/או יחסי מין, שנעשו בהסכמה או שלא בהסכמה, חובה על המוסד החינוכי לנקוט את הפעולות הבאות:
  • לפעול להפסקת הפגיעה ולהסיר את התוכן הפוגעני.
  • להגיש תלונה למשטרה או לרשויות הרווחה.
  • להשעות את התלמיד הפוגע עד 4 ימים בחינוך היסודי ועד 8 ימים החינוך העל-יסודי, כאשר במקרים מסוימים רשאי מנהל בית הספר להשעות את התלמיד הפוגע לצמיתות.

מידע נוסף בנושא

הגנות על המפרסם

 • באופן כללי, הפצת סרטון אינטימי ללא ידיעת המצולם, היא עבירה פלילית. עם זאת, במקרים מסוימים יכול המפרסם להתגונן בטענות מסוימות שעשויות לפטור אותו מענישה פלילית או מחיובו בפיצויים.
 • אם אותו אדם מואשם או נתבע בגין הטרדה מינית, הוא יוכל להתגונן בטענות כגון: שהפרסום בוצע בתום לב, למען מטרה כשרה, שהיה בו עניין ציבורי וכו'.
 • אם אותו אדם מואשם או נתבע בגין פגיעה בפרטיות, הוא יוכל להתגונן בטענות כגון: שהפרסום נעשה בנסיבות שמוגנות לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, חוסר ידע לגבי פגיעה בפרטיות וכו'.
 • במקרים הנ"ל על המפרסם עצמו יהיה להוכיח ולשכנע את בית המשפט כי הפרסום נעשה באחת הנסיבות שפורטו לעיל.

חשוב לדעת

 • אדם שמפיץ או מפרסם תמונות, סרטונים או הקלטות כאמור לעיל מבצע עבירה פלילית שעונשה הוא עד 5 שנות מאסר.
 • מי שנפגע כתוצאה מהפצת תמונות, הקלטות או סרטונים, עשוי להיות זכאי לזכויות נוספות המוקנות לנפגעי הטרדה מינית. למידע מורחב בדבר זכויות נפגעי עבירת הטרדה מינית ואופני פעולה ראו הטרדה מינית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים