הערכת מסוגלות הורית נועדה לבדוק את מידת יכולתו של כל אחד מההורים לגדל את הילד כראוי ולדאוג לצרכיו הפיזיים והרגשיים, בשים לב לצרכיו הספציפיים של הילד
הערכת מסוגלות הורית נעשית על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש
ברוב המקרים, מתבקשת הערכת מסוגלות הורית על ידי הערכאה המוסמכת במסגרת סכסוכי משמורת, במטרה לסייע לערכאה השיפוטית לקבל החלטות הנוגעות לילדי הצדדים
לרשימת מומחים לבתי משפט כולל עלויות ראו אתר משרד הרווחה

הערכת מסוגלות הורית נועדה כדי לבדוק את מידת יכולתו של כל אחד מההורים לגדל את הילד כראוי ולדאוג לצרכיו הפיזיים והרגשיים.

 • המסוגלות ההורית נגזרת בראש ובראשונה מהצרכים של הילד הספציפי בו מדובר, וממסוגלותו של ההורה לענות על צרכים אלה.
 • ברוב המקרים, מתבקשת הערכת מסוגלות הורית על ידי הערכאה המוסמכת במסגרת סכסוכי משמורת בין הורים הנמצאים בהליכי פרידה, אשר אינם מסוגלים להגיע להסכמות בדבר משמורת הילדים והסדרי השהייה.
 • יש לציין כי הערכת מסוגלות הורית יכולה להתבקש על ידי הערכאה המוסמכת גם בהקשרים אחרים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הערכת מסוגלות הורית מתבצעת לבקשתה של הערכאה השיפוטית המוסמכת, כדי לסייע לה לקבל החלטה בנוגע לילדים קטינים.
 • הערכת מסוגלות הורית עשויה להתבקש, בין היתר, במקרים הבאים:

שלבי ההליך

החלטת בית המשפט בדבר עריכת הבדיקה

 • הערכת מסוגלות הורית תיעשה בהחלטה שיפוטית של הערכאה המוסמכת המורה על ביצוע ההערכה.
 • על החלטה להורות על ביצוע מסוגלות הורית ניתן להגיש ערעור, בהתאם לכללי סדר הדין החלים באותה ערכאה.

ביצוע הערכת מסוגלות הורית

 • הערכת מסוגלות הורית נעשית על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, הכוללים מומחים בתחום העבודה הסוציאלית הקלינית, פסיכולוגית ופסיכיאטרים.
 • ישנם מכונים פרטיים רבים העוסקים בתחום, לרשימת מומחים לבתי משפט כולל עלויות ראו אתר משרד הרווחה.
 • הערכת מסוגלות הורית כוללת בדרך כלל את הבדיקות הבאות:
  • בדיקת המידע הקיים על המשפחה מלשכות הרווחה, גורמים משפטיים, רפואיים או אחרים המכירים את הילד ומשפחתו. עניין זה חשוב במיוחד במקרים של טיפול לקוי או התעללות.
  • אבחון של הילד כדי לעמוד על צרכיו וקשייו – אבחון זה יכול לכלול בדיקות אישיות וקליניות של הילד, וכן מבדק פסיכודיאגנוסטי.
  • אבחון כל אחד מההורים, אבחון אשר יכול לכלול גם הוא בדיקות אישיות וקליניות ואף מבחנים פסיכודיאגנוסטיים.
  • בדיקת האינטראקציות בין בני המשפחה בהרכבים שונים באמצעות תצפיות.

תוצאות הערכת מסוגלות הורית

 • תוצאות הערכת המסוגלות ההורית כוללות דו"ח מפורט המסכם את הבדיקות שנעשו אשר בסופו ניתנות המלצות הגורם המעריך.
 • אם הערכת המסוגלות נתבקשה לשם קביעת משמורת, בהמלצות יציין הגורם המעריך מי מבין ההורים הוא בעל מסוגלות גדולה יותר לקבל את המשמורת על הילד.
 • המלצות נוספות יכולות לעסוק בטיפול רגשי לילד, המלצות על הדרכת הורים כיצד לטפל בילד, או כל המלצה רלוונטית אחרת.
 • ההמלצות בהערכת המסוגלות ההורית אינן מחייבות את הערכאה המוסמכת, אך במרבית המקרים בתי המשפט נוהגים לקבל את ההמלצות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות