משפחות ויחידים המוכרים על-ידי המחלקות לשירותים חברתיים עשויים לקבל סיוע למימון צרכים שונים
סך כל הסיוע שיאושר למשפחה אחת לא יעלה על 14,520 ₪ בשנה (נכון ל-2024)
יש לשלם השתתפות עצמית שנקבעת לפי גובה ההכנסה
למידע רשמי ראו אתר ״קליק לרווחה״


משרד הרווחה משתתף במימון הוצאות שונות למשפחות ויחידים המוכרים במחלקות לשירותים חברתיים.

 • המימון ניתן בכפוף למגבלות התקציב ולסדרי העדיפויות של כל רשות מקומית, ולאחר שמוצו כלל האפשרויות לקבלת סיוע עבור אותה מטרה מטעם גופים אחרים.
 • הזכאות מותנית בתשלום השתתפות עצמית.
 • סכום הסיוע ושיעורי ההשתתפות העצמית מחושבים על-פי שוויה של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית. נכון לשנת 2024, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 242 ₪.
 • ההוצאה הכוללת שתאושר למשפחה אחת לא תעלה על 60 נקודות זיכוי בשנה (14,520 ₪ נכון ל-2024). עם זאת, במצבים חריגים עשוי להינתן אישור מיוחד לסכום גבוה יותר.
 • כמו כן, במקרים דחופים שבהם המחלקה לשירותים חברתיים מיצתה את כל האמצעים העומדים לרשותה ונדרשת תמיכה נוספת לצרכים חיוניים, יש אפשרות לפנות לוועדת מענקים לסיוע למשפחות וליחידים (ראו פרטים בהמשך).

תחומי הסיוע

אבחונים פסיכולוגיים והערכות

 • אבחון פסיכולוגי לבוגרים מגיל 18: מימון חד פעמי יינתן עד לסכום של 8.5 נקודות זיכוי לאדם (2,057 ₪ נכון ל-2024), בתנאי שלא ניתן ברשות המקומית מענה דומה מגורם אחר. התשלום יהיה בהתאם לתעריפים שנקבעו על-ידי משרד הרווחה לשירותים וטיפולים פסיכולוגיים.
 • הערכת מסוגלות הורית: באישור עו"ס מחוזי/ת לסדרי דין, יינתן מימון חד פעמי עד לסכום של 30 נקודות זיכוי לאדם (7,260 ₪ נכון ל-2024).

נסיעות

 • נסיעות לביקור בני משפחה השוהים במסגרת או במוסד מחוץ לבית (למשל בית סוהר או מסגרת לאשפוז פסיכיאטרי): בהתאם לתוכנית שנבנתה למשפחה, יינתן מימון עבור נסיעות בתחבורה הציבורית (אלא אם כן העלות הכוללת של נסיעה במונית נמוכה יותר, או שקיימת מוגבלות שאינה מאפשרת נסיעה בתחבורה ציבורית).
 • נסיעות למסגרת הגנה או חירום (למשל מקלט לנשים נפגעות אלימות או מסגרת לדרי רחוב): המימון יינתן, בהתאם לצורך, עבור נסיעה במונית או באמצעי תחבורה אחר.
 • נסיעות לטיפולי כימותרפיה או דיאליזה: המימון יינתן עד לסכום של 8 נקודות זיכוי בחודש (1,936 ₪ נכון ל-2024). במקרים מיוחדים עשויים לקבל אישור עבור מימון נסיעות לטיפולים במחלות קשות אחרות. למידע על הזכאות למימון מטעם מערכת הבריאות ראו מימון הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים.

תעסוקה

 • אבחון תעסוקתי: מימון חד פעמי יינתן עד לסכום של 8.5 נקודות זיכוי לאדם (2,057 ₪ נכון ל-2024), בתנאי שלא ניתן ברשות המקומית מענה דומה מגורם אחר (כגון אבחונים הממומנים לאנשים עם מוגבלות, אבחונים במסגרת סל שיקום וכו').
 • מענים שונים (כגון כלי עבודה, רכישת ידע ומיומנויות, הכשרה מקצועית, אימון תעסוקתי, אימון כלכלי): המימון מותנה בהשתתפות בתוכנית התערבות תעסוקתית, ויינתן עד לסכום של 20 נקודות זיכוי למבוגר אחד (4,840 ₪ נכון ל-2024), ועד לסכום של 30 נקודות זיכוי (7,260 ₪ נכון ל-2024) אם שני בני הזוג משתתפים בתוכנית. המימון ניתן למשך שנה, ובכל מקרה לא יותר משנתיים, ורק ברשות מקומית שאין בה מענה אחר באותו תחום.

ציוד ביתי

 • כירים ותנור אפייה: מימון עד לסכום של 7 נקודות זיכוי (1,694 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-7 שנים.
 • מזגן: מימון עד לסכום של 15 נקודות זיכוי (3,630 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-7 שנים.
 • מקרר: מימון עד לסכום של 20 נקודות זיכוי (4,840 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-7 שנים.
 • מכונת כביסה: מימון עד לסכום של 10 נקודות זיכוי (2,420 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-5 שנים.
 • מייבש כביסה: מימון עד לסכום של 5 נקודות זיכוי (1,210 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-5 שנים.
 • דוד לחימום מים: מימון עד לסכום של 15 נקודות זיכוי (3,630 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-7 שנים.
 • ציוד לחימום הדירה: מימון עד לסכום של 3 נקודות זיכוי (726 ₪ נכון ל-2024), אחת לשנה.
 • ריהוט בסיסי: מימון עד לסכום של 20 נקודות זיכוי (4,840 ₪ נכון ל-2024), אחת לשנה.
 • ציוד לשינה (כגון מצעים): מימון עד לסכום של 2 נקודות זיכוי (484 ₪ נכון ל-2024) עבור כל אדם במשפחה, אחת לשנה.
 • צעצועים וספרים: מימון עד לסכום של 3 נקודות זיכוי (726 ₪ נכון ל-2024), אחת לשנה.
 • ביגוד והנעלה: מימון עד לסכום של 3 נקודות זיכוי (726 ₪ נכון ל-2024) עבור כל אדם במשפחה (לא כולל ילדים השוהים בסידור חוץ ביתי), אחת לשנה.
שימו לב
במצבים חריגים (כגון אובדן תכולת הדירה עקב גניבה, שריפה או שיטפון), עשויים לקבל אישור לסיוע מעבר לכללי הזכאות הרגילים.

דיור

 • שיפור תנאי המגורים (כגון שיפוצים קלים): מימון עד לסכום של 30 נקודות זיכוי (7,260 ₪ נכון ל-2024) יינתן אחת ל-5 שנים (בתנאי שהדירה נמצאת בבעלותם של הזכאים לסיוע ואין להם נכס נדל"ני נוסף הרשום על שמם).
 • סיוע בהעברת דירה: מימון עד לסכום של 15 נקודות זיכוי (3,630 ₪ נכון ל-2024), אחת ל-3 שנים.
 • שכר דירה: סיוע עד לסכום של 15 נקודות זיכוי בחודש (3,630 ₪ נכון ל-2024) יינתן לתקופה של עד 3 חודשים, למי שפנו לקבלת סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון ופנייתם טרם נענתה, או שפנייתם נדחתה והם הגישו ערעור.

בריאות

שימו לב
הסיוע מותנה בהצגת אישורים רפואיים רלוונטיים ובכך שהפונים מיצו את כלל הזכויות שהם זכאים לקבל מטעם משרד הבריאות וקופות החולים (במסגרת סל הבריאות וביטוח בריאות פרטי) ומעמותות שונות, עבור אותה מטרה (כגון טיפולי שיניים או השאלה וסיוע במימון של ציוד שיקומי ורפואי).
 • טיפולי שיניים: מימון עד לסכום של 24 נקודות זיכוי (5,808 ₪ נכון ל-2024) עבור כל אדם במשפחה, אחת לשנה. ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות.
 • הפסקת היריון: מימון עד לסכום של 15 נקודות זיכוי (3,630 ₪ נכון ל-2024), למי שלא עונה על תנאי הזכאות למימון במסגרת אחרת (למידע נוסף ראו הפסקת היריון).
 • משקפי ראייה: מימון עד לסכום של 10 נקודות זיכוי (2,420 ₪ נכון ל-2024) עבור כל אדם במשפחה, אחת לשנה.
 • אביזרים אורתופדיים (כגון נעליים ומדרסים): מימון עד לסכום של 5 נקודות זיכוי (1,210 ₪ נכון ל-2024) עבור כל אדם במשפחה, אחת לשנה.
 • מכשיר שמיעה: מימון עד לסכום של 20 נקודות זיכוי (4,840 ₪ נכון ל-2024) ועד לסכום של 40 נקודות זיכוי לשתי האוזניים עבור כל אדם במשפחה, אחת לשנה. יש למצות תחילה את הזכאות הניתנת מטעם מערכת הבריאות (ראו סיוע במימון מכשירי שמיעה למבוגרים וסיוע במימון מכשירי שמיעה לילדים).
 • נסיעות לטיפולי כימותרפיה או דיאליזה: המימון יינתן עד לסכום של 8 נקודות זיכוי בחודש (1,936 ₪ נכון ל-2024). במקרים מיוחדים עשויים לקבל אישור עבור מימון נסיעות לטיפולים במחלות קשות אחרות. יש למצות תחילה את הזכאות הניתנת מטעם מערכת הבריאות (ראו מימון הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים).
 • תזונה מיוחדת: מימון עד לסכום של 5 נקודות זיכוי (1,210 ₪ נכון ל-2024) בחודש, עבור כל אדם במשפחה. הסיוע מותנה בהצגת אישור רפואי על ההכרח בתזונה מיוחדת הנובעת ממחלה. למידע על הפטור מתשלום מעבר לתקרה חודשית בקופות החולים ראו תקרת תשלום ברכישת מזון תרופתי/ייעודי.

מי זכאי?

 • יחידים מגיל 18 עד גיל פרישה ומשפחות, המוכרים ומטופלים במחלקה לשירותים חברתיים.
 • הזכאות מותנית בכך שמוצו כלל האפשרויות לקבלת סיוע עבור אותה מטרה מטעם גופים אחרים.
 • לפרטים על הסיוע הניתן למי שהגיעו לגיל פרישה, ראו סיוע חומרי לאזרחים ותיקים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
 • אם הזכאות תאושר על-ידי העו"ס/ית המטפל/ת, הפונים יקבלו הנחיות לגבי המשך התהליך (הגשת הצעות מחיר, אישורים רפואיים, חוזים וכו').
 • במקרים מסוימים (כגון סיוע בשיפור תנאי המגורים ומימון ציוד לבית), ייתכן שיהיה ביקור בית כדי לאשר את הזכאות.

תשלום השתתפות עצמית

 • ההשתתפות העצמית נקבעת באחוזים מסכום הסיוע, לפי רמת ההכנסה של המשפחה ובהתייחסות לגובה ההוצאה המסוימת.
 • לפירוט אחוזי ההשתתפות ראו טבלת השתתפות עצמית (נספח א׳ בהוראת התע״ס).
  • סכומי ההכנסה וגובה ההוצאה שרשומים בטבלה מחושבים לפי נקודות זיכוי. נכון ל-2024 נקודת זיכוי חודשית = 242 ₪.
  • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18, וכן ילדים עד גיל 21 שמשרתים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי ותלמידי החינוך המיוחד.
  • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות שנלקחות בחישוב ראו הוראת תע״ס 1.22- סעיף 6).
 • בכל מקרה, ההשתתפות העצמית לא תפחת מ-10%, ולכן סכום הסיוע בפועל יהיה בין 10% ל-90% מסכום ההוצאות.
דוגמה
 • משפחה בת 4 נפשות שהכנסתה הממוצעת לנפש לחודש היא בשיעור 9.5 נקודות זיכוי (נ"ז), כלומר 2,299 ₪ (242 כפול 9.5): רמת הכנסה ד על-פי הטבלה.
 • בהתאם לטבלה, בהוצאה של עד 5 נ"ז (למשל סיוע במימון מייבש כביסה) ההשתתפות העצמית שלהם תהיה בשיעור 40%.
 • במקרה זה, סכום הסיוע במימון שיקבלו בפועל (לאחר הפחתת ההשתתפות העצמית) יהיה בשיעור 60% מ-1,210 ₪, שהם 726 ₪.
דוגמה
 • יחיד שהכנסתו הממוצעת לחודש היא בשיעור 21.5 נקודות זיכוי (נ"ז), כלומר 5,203 ₪ (242 כפול 21.5): רמת הכנסה יב על-פי הטבלה.
 • בהתאם לטבלה, בהוצאה שבין 10 ל-15 נ"ז ההשתתפות העצמית שלו תהיה בשיעור 100% (כלומר הוא לא יהיה זכאי לסיוע במימון במקרה זה).

ועדת מענקים לסיוע למשפחות וליחידים עבור צרכים חיוניים ודחופים

 • במקרים דחופים שבהם המחלקה לשירותים חברתיים מיצתה את כל האמצעים התקציביים והטיפוליים העומדים לרשותה ונדרשת תמיכה נוספת, העובדים הסוציאליים רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק עבור צרכים חיוניים.
 • הבקשה תוגש, בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו, לוועדת מענקים לסיוע למשפחות וליחידים.
 • ניתן להגיש לוועדה בקשות בנושאים הבאים:
  • רכישת ציוד ביתי בסיסי.
  • הוצאות לציוד אישי וביתי בסיסי במקרה שריפה, כאשר אין ביטוח.
  • טיפולי שיניים (לא כולל שתלים), לאחר שמוצו הזכויות בקופות החולים.
  • רכישת מכשירי שמיעה במקרים חריגים ובנסיבות קשות במיוחד, לאחר שמוצו הזכויות בקופות החולים ובמסגרת סל תקשורת.
 • הסיוע לא יינתן למי שהוטל עיקול על חשבון הבנק שלהם.
 • למידע נוסף ראו:

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

 • חיילי צה"ל זכאים לקבל שירותי רווחה באמצעות יחידות הת"ש בצבא ולא במסגרת שירותי הרווחה של הרשויות המקומיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים