כל אדם שמבקש לקבל משכנתא, נדרש לפנות לאחד משמאי המקרקעין מטעם הבנק לצורך הערכת שווי הנכס עבורו מבוקשת המשכנתא
סכום המשכנתא שהבנק יעניק תלוי בעיקר בשווי הנכס לפי הערכת השמאי
שווי הנכס לפי הערכת השמאי עשוי להיות נמוך משווי הנכס לפי מחירו בשוק או בחוזה הרכישה וככלל, לא ניתן לערער על הערכת השמאי
שכר-טרחת השמאי משולם ישירות על-ידי מבקש המשכנתא ונקבע על-פי תעריפי הבנק

תקציר

כחלק מהבקשה לקבלת משכנתא (הלוואה לדיור), הבנק דורש לקבל הערכת שווי הנכס בגינו מבוקשת המשכנתא על-ידי שמאי מקרקעין מטעמו.

 • השמאי מטעם הבנק מעריך את שווי הנכס לצורך קביעת סכום המשכנתא ולצורך הבטחת הבנק במקרה שייאלץ למכור את הנכס במהירות ובקלות יחסית במקרה שלא ישולמו תשלומי המשכנתא.
טיפ
שווי הנכס לפי הערכת שמאי המקרקעין מטעם הבנק, עשוי להיות נמוך משווי השוק של הנכס או משווי הנכס לפי הערכת שמאי מקרקעין פרטי ולכן כדאי להביא אפשרות זאת בחשבון לפני שמתחייבים בחוזה מכירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל הבנק ממנו הוחלט לקחת את המשכנתא.

שלבי ההליך

 • במעמד מתן האישור העקרוני מהבנק, נציג הבנק ימסור רשימה של שמאי המקרקעין שמוסמכים ומאושרים על-ידי הבנק לבצע את הערכת שווי הנכס.
 • יש לבחור באחד מהשמאים שברשימה וליצור עמו קשר באופן עצמאי ובהקדם האפשרי.
 • לאחר יצירת הקשר עם השמאי, ביקורו בנכס ותשלום שכר-טרחתו (לפי תעריפי הבנק), השמאי יבצע את ההערכה אשר ככלל, תועבר ישירות לבנק על-ידו.
 • השמאי עשוי לבקש שיוצגו לו (לפני, במהלך או לאחר הביקור) מסמכים שונים כגון: חשבון ארנונה, רישום הנכס בטאבו, שרטוטים, חוזה רכישה ועוד.
 • בסיום, לאחר שהבנק יקבל את הערכת השמאי ויאשר אותה, ייקבע סכום המשכנתא שהבנק יעניק.

ערעור או הערכת שמאי נוספת

 • באופן עקרוני לא ניתן לערער או להשיג על הערכת השמאי מטעם הבנק.
 • עם זאת, במקרים בהם השמאי העריך את שווי הדירה בסכום שנמוך בצורה משמעותית ממחיר רכישתה או בסכום שנמוך בצורה משמעותית ממחירי דירות דומות באותו האיזור, ניתן לבקש הערכת שמאי נוספת מטעם הבנק.

חשוב לדעת

 • ככלל, הבנק דורש לקבל הערכת שמאי בכל מקרה שבו מבוקשת משכנתא, למעט במקרים בהם הבנק פוטר מהגשת הערכת שמאי, לפי שיקול דעתו (לדוגמה: רכישת נכס חדש מקבלן שעובד עם בנק מלווה, בקשה לאחוז מימון נמוך, נתונים פיננסים יציבים ועוד).
 • הבנק יקבל ויאשר רק הערכת שווי נכס שבוצעה בידי אחד מהשמאים שברשימה שנמסרה על-ידי פקיד הבנק ולא תתקבל הערכת שמאי שבוצעה באופן פרטי.
שימו לב
 • לווה שקיבל הערכת שמאי מטעם בנק מסוים ושילם עליה, זכאי לקבל מהבנק העתק מהערכת השמאי.
 • הלווה רשאי לעשות שימוש בהערכת שמאי זו במסגרת בקשת משכנתא מבנק אחר, בתנאי שטרם חלפו 90 ימים ממועד הערכת השמאי.
 • שכר-טרחתו של השמאי מטעם הבנק משולם ישירות על-ידי מבקש המשכנתא ונקבע על-פי תעריפי הבנק (לפי סוג הנכס, גודלו, מיקומו וכו').
 • שווי הנכס לפי הערכת שמאי המקרקעין מטעם הבנק עשוי להיות נמוך משווי השוק של הנכס או משווי הנכס לפי הערכת שמאי מקרקעין פרטי ולכן כדאי להביא אפשרות זאת בחשבון לפני שמתחייבים בחוזה מכירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים