כל אדם יכול לפנות לבנק שמעניק משכנתא ולבקש מסמך שמפרט את סכום ותנאי המשכנתא שהבנק מציע, בהתאם לנתוניו האישיים ולנכס שהמשכנתא מבוקשת עבורו ("אישור עקרוני")
האישור חייב להיות תקף ל-24 יום לפחות והבנק מחויב להעניק את המשכנתא לפי תנאי האישור כל עוד הוא בתוקף
כדאי לבדוק את האפשרות לקבל משכנתא מסובסדת מטעם משרד הבינוי והשיכון
הגשת הבקשה לאישור העקרוני וקבלתו מהבנק לא כרוכה בתשלום


שימו לב
דף זה עוסק במשכנתא הניתנת על-ידי הבנק שלא במסגרת סיוע ממשרד השיכון
כדאי לדרוש מפקיד הבנק להפיק עבורכם תעודת זכאות כדי לבדוק אם אתם זכאים לסיוע במשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון.

כל אדם יכול לפנות לכל בנק שמעניק משכנתא (הלוואה לדיור) ולבקש לקבל "אישור עקרוני" - מסמך רשמי שכולל את סכום ותנאי ההלוואה שהבנק מציע, בהתאם לנתונים אישיים ולנתוני הנכס שהמשכנתא מבוקשת עבורו.

 • קבלת האישור העקרוני לא כרוכה בתשלום ולא מחייבת לקיחת משכנתא.
 • האישור חייב להיות בתוקף 24 ימים לפחות, וכל עוד האישור בתוקף הבנק חייב להעניק את המשכנתא לפי התנאים שבאישור (גם אם חלו שינויים בריביות, בעמלות וכו') ובכפוף לאימות הנתונים שנמסרו.
טיפ
ניתן לעשות שימוש באישור העקרוני הן כדי להעריך מראש את הסכום הסופי שיעמוד לרשות הלווים ואת שווי הנכס שאותו יוכלו לרכוש והן כדי לנהל משא ומתן מול בנקים אחרים לפני נטילת משכנתא.

מי זכאי?

 • כל אדם שמעוניין לקבל מהבנק משכנתא מסחרית (משכנתא שלא במסגרת סיוע מהמדינה) לצורך רכישת דירה או מגרש, בניית דירה או הרחבת דירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבנק למשכנתאות.
 • בסניף הבנק יש למלא טופס בקשה ולמסור מידע אישי כגון: גיל, מצב משפחתי, השכלה, מקום עבודה, ותק בעבודה, הכנסות חודשיות, סכום ההלוואה המבוקש ונתונים שונים אודות הנכס בגינו מבוקשת המשכנתא. מומלץ להגיע עם מסמכים שמאמתים את המידע שנמסר בטופס הבקשה (כגון: תלושי שכר, דפי חשבון בנק, חוזה מכר וכו').
 • על-סמך הנתונים והמידע שנמסר בטופס הבקשה, הבנק ינפיק את האישור העקרוני שיכלול, בין היתר, את הנתונים והמידע הבאים:
  • סכום המשכנתא המאושר (המשכנתא עשויה להיות מורכבת ממספר מסלולי הלוואה שונים).
  • תקופת המשכנתא (לפי מסלולי ההלוואה).
  • שיעור הריבית ואופן חישובה.
  • סכום ההחזר החודשי (בהלוואות בריבית קבועה).
  • עמלות, חיובים נלווים ודרישות נוספות (כגון: ביטוח משכנתא).
  • תוקף האישור העקרוני (עליו להיות תקף ל-24 יום לפחות).
  • רשימה של שמאי מקרקעין שמוסמכים ומאושרים על-ידי הבנק לבצע את הערכת שווי הנכס.
 • יחד עם האישור העקרוני הבנק ימסור רשימה של מסמכים נדרשים ואת המועד להגשתם (מדובר במסמכים שמאמתים את הנתונים שנמסרו בטופס הבקשה).

חשוב לדעת

 • הגשת בקשה לקבלת אישור עקרוני וקבלתו מהבנק לא כרוכה בתשלום.
 • אין חובה לפנות לבנק בו מתנהל חשבון הבנק (חשבון העו"ש) ואין מניעה לפנות למספר בנקים שונים ולערוך השוואה בין האישורים העקרוניים שיינתנו.
 • במסגרת הבקשה, אין חובה להציג או למסור מסמכים ואישורים כלשהם, אך ייתכן שכדאי לעשות זאת כדי שסכום המשכנתא ותנאי ההלוואה שהבנק יציע יהיו מדויקים ותואמים למצב הכלכלי והאישי.
 • האישור העקרוני תקף ל-24 יום לפחות, וכל עוד האישור בתוקף והפרטים והנתונים שנמסרו בטופס הבקשה ייבדקו ויימצאו נכונים, הבנק מחוייב לתת את המשכנתא לפי תנאי האישור העקרוני.
 • במקרה שנעשית פנייה לקבלת משכנתא לפי התנאים שבאישור העקרוני לאחר שפג תוקפו, הבנק לא מחוייב להעניק את המשכנתא לפי תנאי האישור העקרוני.
 • חלק מהבנקים מאפשרים קבלת אישור עקרוני טלפוני או באמצעות האינטרנט, אך סכום המשכנתא והתנאים שיוצעו עשויים להיות שונים מאלו שיוצעו ללווים שמגישים את הבקשה בסניף הבנק.
 • קבלת אישור עקרוני מהבנק לצורך קבלת משכנתא לא מונעת ממבקש המשכנתא את האפשרות לבדוק אם הוא זכאי לסיוע במשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים