הקדמה:

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

דוגמה
בעל דירה עורך חוזה עם קונה שבו הוא מתחייב למכור לקונה את הדירה ולהעבירה על שמו. הקונה רשאי לפנות לרשם המקרקעין ולרשום הערת אזהרה במרשם המקרקעין, לפיה קיימת התחייבות מהמוכר להעביר את הדירה על שם הקונה.
  • לאחר שנרשמה הערת אזהרה (וכל עוד לא נמחקה), לא ניתן לרשום במרשם המקרקעין עסקה אחרת שסותרת את תוכן ההערה.
דוגמה
בדוגמה הקודמת, אם לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הקונה, יתחייב המוכר למכור את הדירה לקונה שני, והקונה השני ירצה לרשום הערת אזהרה או להעביר את הדירה על שמו במרשם המקרקעין, הוא לא יוכל לעשות זאת מכיוון שהעברת הדירה על שמו סותרת את תוכן הערת האזהרה.
  • למרות האמור, כן ניתן לרשום עסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה בכל אחד מהמקרים הבאים:
    • הזכאי להערת האזהרה הסכים לרישום העסקה הסותרת.
    • ניתן צו של בית משפט המורה לרשום את העסקה הסותרת.
  • מטרת רישום הערת האזהרה היא להזהיר אנשים אחרים המעוניינים לבצע עסקה באותם מקרקעין וליידע אותם כי קיימת התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.
  • כמו כן, הערת האזהרה נועדה למנוע מבעל המקרקעין לבצע עסקה סותרת לאחר שביצע עסקה אחרת במקרקעין.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים