חייבים בתשלומי אגרה לרשות השידור בגין החזקת מקלט טלוויזיה, זכאים להפחתה בתשלום החוב
משמעות ההפחתה היא ביטול תשלומי הפיגורים (כגון ריביות), כך שיש לשלם את החוב המקורי בלבד
ההפחתה תינתן כל עוד לא נפתח בגין החובות תיק בהוצאה לפועל
ההפחתה תינתן למשך 3 חודשים בלבד מהמועד בו נשלחה לחייבים איגרת פירוט החובות
לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה


החל משנת 2015 אין גובים יותר את אגרה רשות השידור, אך בעלי חוב משנים קודמות יותר עדיין נדרשים לשלם את חובם, לרוב בתוספת תשלומי פיגורים.

חייבים בתשלומי אגרה רשות השידור, עשויים להיות זכאים להפחתת החוב, כך שלא יידרשו לשלם את תשלומי הפיגורים אלא את החוב המקורי בלבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההפחתה תינתן באופן אוטומטי בעת תשלום החוב.
  • ניתן לשלם את החוב בדרכים הבאות:
    • באופן מקוון.
    • במזומן, בסניף הדואר הקרוב למקום המגורים.
    • בכרטיס אשראי באמצעות המענה האוטומטי בטלפון *35592 או בטלפון 073-2055000.

* חשוב: ההפחתה תינתן למשך 3 חודשים בלבד מהיום בו נשלחה לחייב איגרת פירוט תשלומים.

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים