אסירים או עצירים זכאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בבית הסוהר או בבית המעצר
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן


שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

אסיר או עציר רשאים להצביע בקלפיות לאסירים בבית הסוהר או במקום המעצר שבו הם נמצאים ביום הבחירות או בקלפי לאסירים הקרוב לאותו מקום.

  • על הגורמים האחראים על החזקת האסיר או העציר לעשות את הסידורים שיאפשרו לאסיר או לעציר להגיע לקלפי לאסירים כדי להצביע.
  • על הגורמים האחראים להודיע לאסיר או לעציר על סידורים אלה ככל האפשר לפני יום הבחירות.

מי זכאי?

  • כל אסיר (אדם המוחזק בבית הסוהר).
  • כל עציר (אדם המוחזק במעצר משטרתי).

תהליך מימוש הזכות

  • על הגורמים האחראים על החזקת האסיר או העציר לעשות את הסידורים שיאפשרו לאסיר או לעציר להגיע לקלפי לאסירים כדי להצביע ולהודיעו על כך.
  • ההצבעה תיעשה באמצעות "מעטפות כפולות": הבוחר ישים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית, ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת כתובתו, והבוחר יכניס את המעטפה לתוך הקלפי מול חברי ועדת הקלפי.
  • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, מאושפזים בבתי חולים, ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

  • סוהרים ושוטרים שנמצאים ביום הבחירות בבית סוהר יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים.
  • אסיר או עציר רשאים להצביע גם בבחירות לכנסת בקלפי לאסירים בבית הסוהר, בבית המעצר או בתחנת המשטרה שבהם הם נמצאים ביום הבחירות, או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום. למידע נוסף ראו הצבעה לכנסת של אסירים ועצירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים