ההצבעה בבחירות לכנסת היא חשאית ואף אדם מלבד הבוחר אינו רשאי להיות נוכח בעת בחירת פתק ההצבעה והכנסתו למעטפה
במקרים חריגים מותר להכניס מלווה
למידע נוסף ראו סע' 4 לחוק יסוד: הכנסת


הבחירות לכנסת הן חשאיות.

 • ההצבעה נעשית בצורה חשאית וסודית.
 • לאף אדם מלבד הבוחר עצמו אסור להיות נוכח בעת בחירת פתק ההצבעה והכנסתו למעטפת ההצבעה בתוך תא ההצבעה.
 • במקרים בהם הבוחר מתקשה לבצע את הפעולות המעשיות (הפיזיות) הכרוכות בבחירת פתק ההצבעה והכנסתו למעטפה, הוא יכול להכניס עמו לתא ההצבעה מלווה שיסייע לו.
 • לא ניתן לכפות על אדם לגלות לאיזו רשימה הוא הצביע.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • חשאיות ההצבעה מובטחת באמצעות שני אמצעים עיקריים:
  • פרגוד - שימוש בפרגוד (תא הצבעה) המסתיר את הבוחר ומעניק לו פרטיות בעת הכנסת הפתק למעטפה.
  • מעטפה - מעטפת ההצבעה היא חלקה ואטומה כך שאינה מסגירה את פרטי הבוחר או הרשימה בה הוא בחר.

מעטפות כפולות

 • ישנם מקרים שבהם החוק מאפשר לבוחרים להצביע בקלפיות שהם אינם רשומים אליהן בפנקס הבוחרים (למשל חיילים, מאושפזים בבתי חולים או אסירים ועצירים).
 • במקרים אלה נעשה שימוש במעטפות כפולות (חיצוניות).
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • פתק או מעטפה שיש עליהם סימן מזהה כלשהו נפסלים ואינם נספרים בספירת הקולות הכללית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים