אסירים ועצירים ועצירים רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות שיוצבו בבתי סוהר ובבתי מעצר


אסיר או עציר רשאים להצביע בקלפי לאסירים בבית הסוהר, בבית המעצר או בתחנת המשטרה שבהם הם נמצאים ביום הבחירות, או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום.

 • על הגורמים האחראים על החזקת האסיר או העציר לעשות את הסידורים הנדרשים, כדי לאפשר לאסיר או לעציר להגיע לקלפי כדי להצביע.
 • על הגורמים האחראים להודיע לאסיר או לעציר על סידורים אלה, ככל האפשר, לפני יום הבחירות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על הגורמים האחראים על החזקת האסיר או העציר לעשות את הסידורים הנדרשים כדי לאפשר לאסיר או לעציר להצביע וליידע אותו על כך.
 • על הבוחר להציג בפני ועדת הקלפי בבית הסוהר או בבית המעצר, את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת אסיר של שירות בתי הסוהר.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • סוהרים הנמצאים ביום הבחירות בבית סוהר, שוטרים הנמצאים ביום הבחירות בבית מעצר, חברי ועדות הקלפי ומזכירי ועדות הקלפי – רשאים אף הם להצביע בקלפי לאסירים.
 • שעות ההצבעה בקלפי לאסירים הן מ-08:00 בבוקר ועד 20:00 בערב.
 • אסירים ועצירים זכאים להצביע גם בבחירות לרשויות המקומיות. למידע נוסף ראו בערך הצבעה לרשויות המקומיות של אסירים ועצירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים