הקדמה:

אבות המגדלים לבדם ילד, זכאים לשרת במילואים בתנאים המאפשרים יציאה יומיומית לביתם


 • אבות המגדלים לבדם ילד אחד או יותר מתחת לגיל 18, זכאים לשירות מילואים בתנאים המאפשרים יציאה יומיומית לביתם.
 • התנאים הייחודיים לאבות המגדלים לבדם ילד (אחד או יותר):
  • שירות המילואים ייעשה במרחק שאינו עולה על 100 ק"מ ממקום מגוריהם.
  • הם ישוחררו לביתם בסוף כל יום מילואים.
  • השיחרור מיום המילואים ייעשה בשעה המאפשרת הגעה לבית עד השעה 17:00 בכל יום.

מי זכאי?

 • חייל מילואים, שהוא הורה יחיד לילד מתחת לגיל 18 הרשום בתעודת הזהות שלו וגר עימו.

תהליך מימוש הזכות

 • על האב לחתום בפני עורך דין על תצהיר, בו נאמר כי הילד גר עימו ולא מתגורר עימם קרוב משפחה נוסף מעל גיל 18 הכשיר לטפל בילד.
 • למידע נוסף, יש לפנות אל משרד הקישור ביחידת המילואים.
 • בחלק מהיחידות ניתן לפנות ישירות למשרד הקישור (לאחר הרשמה ראשונית) באופן מקוון וללא תלות בשעות פעילות המשרד, כמפורט באתר אכ"א.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבת ופרסומים