אמהות ואבות שמגדלים לבדם ילד זכאים לשרת במילואים בתנאים שמאפשרים יציאה יומיומית לביתם
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


הורים שמגדלים לבדם ילד אחד או יותר מתחת לגיל 18 זכאים לשירות מילואים בתנאים הבאים:

 • שירות המילואים ייעשה במרחק של עד 100 ק"מ ממקום מגוריהם.
 • ההורים ישוחררו לביתם בסוף כל יום מילואים.
 • השחרור ייעשה בשעה שמאפשרת הגעה לביתם עד השעה 17:00.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורה להציג את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של ההורה שרשומים בה פרטי הילד.
  • תצהיר של ההורה חתום בפני עורך-דין שנאמר בו כי הילד גר עם ההורה ולא מתגורר עימם קרוב משפחה נוסף מעל גיל 18 שכשיר לטפל בילד.
  • במקרה של גירושין - העתק מאושר מפסק דין רבני, בית משפט מחוזי או בית דין לענייני משפחה, שלפיו יש בחזקת ההורה ילד מתחת לגיל 18.
 • למידע נוסף יש לפנות אל משרד הקישור ביחידת המילואים.
 • בחלק מהיחידות ניתן לפנות ישירות למשרד הקישור (אחרי הרשמה ראשונית) באופן מקוון וללא תלות בשעות פעילות המשרד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים