הקדמה:

אמהות ואבות שמגדלים לבדם ילד זכאים לשרת במילואים בתנאים שמאפשרים יציאה יומיומית לביתם


הורים שמגדלים לבדם ילד אחד או יותר מתחת לגיל 18 זכאים לשירות מילואים בתנאים הבאים:

 • שירות המילואים ייעשה במרחק של עד 100 ק"מ ממקום מגוריהם.
 • ההורים ישוחררו לביתם בסוף כל יום מילואים.
 • השחרור ייעשה בשעה שמאפשרת הגעה לביתם עד השעה 17:00.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורה להציג את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות של ההורה שרשומים בה פרטי הילד.
  • תצהיר של ההורה חתום בפני עורך-דין שנאמר בו כי הילד גר עם ההורה ולא מתגורר עימם קרוב משפחה נוסף מעל גיל 18 שכשיר לטפל בילד.
  • במקרה של גירושין - העתק מאושר מפסק דין רבני, בית משפט מחוזי או בית דין לענייני משפחה, שלפיו יש בחזקת ההורה ילד מתחת לגיל 18.
 • למידע נוסף יש לפנות אל משרד הקישור ביחידת המילואים.
 • בחלק מהיחידות ניתן לפנות ישירות למשרד הקישור (אחרי הרשמה ראשונית) באופן מקוון וללא תלות בשעות פעילות המשרד.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים