תושב חוזר ששהה בחו"ל שנתיים עד 5 שנים ברציפות זכאי שלא לשרת בשמ"פ בששת החודשים הראשונים לאחר חזרתו, ובששת החודשים שלאחריהם יבצע 14 ימי מילואים לכל היותר
תושב חוזר ששב לארץ לאחר ששהה בחו"ל במשך 5 שנים או יותר, לא ייקרא למילואים במשך שנה אם ביקש זאת מיחידתו
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל

תקציר

חייל שחזר ארצה לאחר ששהה בחו"ל במשך שנתיים עד 5 שנים ברציפות, ומוגדר כתושב חוזר (לפי משרד הפנים או משרד העלייה והקליטה) זכאי שלא לשרת בשירות מילואים פעיל (שמ"פ) ב-6 החודשים הראשונים לאחר חזרתו לארץ. ב-6 החודשים שלאחריהם יבצע 14 ימי מילואים לכל היותר.

  • חייל שחזר ארצה לאחר ששהה בחו"ל במשך 5 שנים רצופות או יותר, ומוגדר כתושב חוזר (לפי הגדרת משרד הפנים או המשרד לקליטת העלייה) זכאי שלא להיקרא לשירות מילואים במשך שנה מיום חזרתו לארץ, אם ביקש זאת מיחידתו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג את האישורים ממשרד הקליטה או ממשרד הפנים שמשרת המילואים הוא תושב חוזר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים